Veterinärbrist kan ge omfattande konsekvenser i sommar

Veterinärbrist kan ge omfattande konsekvenser i sommar

Bild: Adobe didesign

Flera djursjukhus har aviserat att de minskar sina öppettider under sommaren. Utöver längre väntetider kan avlivning bli det enda alternativ veterinärer har att erbjuda svårt sjuka djur om inte avancerad sjukhusvård finns att tillgå. 

Det finns en stor och befogad oro inför sommaren kring den veterinära tillgängligheten i Sverige. Flera djursjukhus begränsar sina öppettider under kvällar och helger eller stänger verksamheter helt. Situationen har framför allt uppstått som en konsekvens av bristen på veterinärer.

­– I slutändan riskerar detta att drabba enskilda djurägare och djur. I praktiken kan det handla om att djur måste avlivas, för att bespara djuren onödigt lidande – trots att avancerad sjukvård hade varit möjligt om denna hade funnits att tillgå på djursjukhus, säger Annett Kjellberg, avdelningschef på Djuravdelningen, Jordbruksverket.

Jordbruksverket har nu lämnat in en skrivelse till Näringsdepartementet för att lyfta den oro myndigheten ser, samt informera om vad Jordbruksverket och Distriktsveterinärerna har gjort och kommer göra. Dessutom lämnar myndigheten konkreta förslag på åtgärder inför sommaren. Åtgärderna gäller både det akuta läget inför sommaren – och insatser på längre sikt, för att trygga tillgången på veterinärer, och rör bland annat:

  • Genom dialog och samarbete mellan samtliga veterinära aktörer, både myndigheter och privata, behöver vi gemensamt få till en bättre lösning inför sommaren, för att så långt som möjligt begränsa de negativa konsekvenserna för djur och djurägare.
  • Jordbruksverket behöver tillsammans med Sveriges lantbruksuniversitet säkra att studenterna på årskurs fem på veterinärprogrammet, som inte har kunnat göra alla kurser på grund av covid-pandemin, kommer ut i arbete redan i början av juni.
  • För att säkra tillgången på veterinärer på lång sikt behöver fler utbildningsplatser komma till stånd omgående.
  • Efter Brexit kan veterinärer från Storbritannien inte längre utöva sitt yrke tillfälligt i EU-länder. Jordbruksverket anser därför att det är önskvärt med ett bilateralt avtal mellan Sverige och Storbritannien.

Läs hela pressmeddelandet här