Regeringen ska utreda djurens hälso- och sjukvård

Regeringen ska utreda djurens hälso- och sjukvård

Regeringen slår nu fast att området för djurens hälso- och sjukvård har genomgått stora förändringar och nu står inför omfattande utmaningar. Enligt ett pressmeddelande från Näringsdepartementet den 10 juni 2021 gäller det inte minst bristen på djurhälsopersonal och statens åtagande att säkerställa en väl fungerande organisation vid utbrott av smittsamma djursjukdomar och vård av djur i hela landet, dygnet runt.

Den snabba utvecklingen och de bemanningssvårigheter som har konstaterats gör att det finns behov av en bred översyn av området, skriver regeringen som därför har beslutat att tillsätta en utredning för en hållbar och långsiktigt välfungerande hälso- och sjukvård för djur.

Utredningens översyn omfattar det statliga åtagandet inom veterinär service och smittskyddsberedskap, behörighetsfrågor och resursbehovet inom djurens hälso- och sjukvård. Utredningen ska även kartlägga konsumenternas möjligheter att jämföra kostnader samt regler för införandet av verksamhetstillsyn och en bedömning av om tillsynen bör avgiftsfinansieras.

– Att djur får den vård de behöver när de behöver den är mycket viktigt. Jag är glad över att vi nu får till stånd en utredning som tar ett helhetsgrepp och föreslå åtgärder för att säkerställa en hållbar och långsiktigt välfungerande hälso- och sjukvård för djur, säger landsbygdsminister Jennie Nilsson.

Läs hela pressmeddelandet här