Fiskars välbefinnande vid kommersiellt fiske

Fiskars välbefinnande vid kommersiellt fiske

Bild: Adobe Stephan Kerkhofs

Ett nytt forskningsprojekt undersöker för första gången hur fiskar dör i kommersiellt fiske. Den första forskargruppen från SLU kommer gå till sjöss redan i sommar. Forskarna förväntar sig att resultaten från studierna är klara 2022. 

Varje år fångar danska fisketrålare cirka 30 miljarder fiskar i det pelagiska fisket. Men ingen vet hur fisk som sill och makrill faktiskt dör i processen. Detta är problematiskt eftersom fiskar känner smärta och därför kan lida när de dör.

Albin Gräns, forskare vid SLU, kommer med sin forskargrupp att gå till sjöss med danska trålare i Nordsjön och undersöka sill som fångas i stora stim på öppet hav. De ska tillsammans med forskare från DTU Aqua och Danska tekniska institutet att genomföra studierna och undersöka fiskvälfärden vid det pelagiska fisket (fiske av arter som befinner sig i den fria vattenmassan). Fiskens tillstånd när den kommer ombord, till exempel skador som har uppstått under den faktiska fångsten, kommer att undersökas samt hur och när fisken dör ombord på båten.
– Projektet är på många sätt unikt. Att branschen gått i bräschen och kontaktat oss forskare istället för tvärt om känns oerhört spännande. Om vi landkrabbor bara klarar av att undvika att bli alltför sjösjuka på trålarna så tror jag att vi tillsammans i projektet, på sikt, kommer kunna göra enorm skillnad för fiskarnas djurvälfärd i det pelagiska fisket, säger Albin Gräns.

Tanken är att resultaten ska användas för att utveckla nya, varsammare avlivningsmetoder inom en snar framtid.

I Svensk Veterinärtidning nr 10-20 kan du läsa en intervju med Albin Gräns.