Gott hälsoläge hos svenska djur

Gott hälsoläge hos svenska djur

Bild: Göran Ekberg

Trots utbrott av allvarliga smittsamma sjukdomar under 2020 är hälsoläget hos svenska djur fortsatt gott. Det visar årets upplaga av rapporten Surveillance of Infectious Diseases in Animals and Humans in Sweden som nu är klar. Den presenterar sjukdomsövervakningen på djur och människor i Sverige under 2020. Över 30 sjukdomar och smittämnen behandlas i rapporten, bland annat flera viktiga zoonoser och andra smittsamma sjukdomar som bara förekommer hos djur.

SVA gör rapporten i nära samarbete med Folkhälsomyndigheten och Livsmedelsverket men även andra organisationer, myndigheter och universitet är med och bidrar. Rapporten ges ut varje år och årets upplaga visar tydligt att hälsoläget hos svenska djur är fortsatt gott.

Resultaten från 2020 års sjukdomsövervakning präglades av covid-19-pandemin. Åtgärder mot covid-19 har medfört ett förändrat beteende hos människor som har lett till minskandet av ett flertal andra smittor hos människor. Även minskat antal besök inom hälso- och sjukvården under 2020 kan ha påverkat den uppmätta förekomsten av vissa smittor.

Övervakning av SARS-CoV-2 hos mink

Minkar har visat sig vara särskilt mottagliga för SARS-CoV-2, det virus som orsakar covid-19 hos människor, och omfattande utbrott har skett i flera länder. I början av oktober 2020 initierades en aktiv övervakning av SARS-CoV-2 på minkfarmer i Sverige och i mitten av oktober konstaterades det första fallet.

– Resultaten från den övervakning som implementerades, och som riktade sig såväl mot minkar som mot människor i minkarnas närhet visade att majoriteten av svenska minkgårdar har drabbats av SARS-CoV-2 i någon mån och att smitta sannolikt skett såväl från människa till mink som från mink till människa, säger statsepizootolog Karl Ståhl.

Första fallen av Salmonella Choleraesuis hos gris i Sverige på 40 år

Med anledning av ett fynd av Salmonella Choleraesuis i en grisbesättning i Skåne i september 2020 inleddes en undersökning av frilevande vildsvin som en del i smittspårningsarbetet och för att få en uppfattning om denna salmonella förekommer i vildsvinspopulationen, och i så fall hur utbredd den är.

– Utbrottet hos gris var det första på 40 år och kunskap om smittläget hos vildsvin behövs för att få en bättre förståelse för hur och när smittan introducerats i landet, för risken för nya utbrott hos gris och för möjligheten att vidta förebyggande åtgärder, säger Karl Ståhl.

Ladda ner rapporten här