Gott hälsoläge bland lodjur

Gott hälsoläge bland lodjur

Efter att ha obducerat totalt 80 lodjur som fällts under licensjakt konstateras att hälsoläget hos djuren överlag varit gott, inga allvarliga sjukdomar verkar pågå i lodjursstammen.

Rapporten för 2021 visar att av 83 fällda lodjur har 80 obducerats på SVA, 28 honor och 52 hanar. Sammantaget visar undersökningarna att hälsoläget hos de fällda lodjuren varit gott. Alla lodjur utom fyra var i medelgott eller över medelgott hull. De fynd som gjorts har handlat om normalt förekommande tarmparasiter, trasiga tänder eller förändringar som inte påtagligt påverkar djurets hälsa.

– Ett viktigt uppdrag är att ta fram data om reproduktionsstatus och preliminär ålder för inventering av föryngringar (födda ungar). Datan påverkar beslut kring jakt i olika landsdelar genom att inventeringen ger svar på om antalet lodjur överstiger den nationella och regionala miniminivåerna. Det är först då som jakt kan bli aktuell. Bekräftade föryngringar av lodjur i renskötselområdet är också högst relevanta för samebyarna. Deras kompensation för renar som dödas baseras sedan nittiotalet på antalet lokalt funna föryngringar. Även själva åldersfördelningen i en population är intressant, och vi behöver ha koll på lodjurens befolkningspyramid över tid. Att bedöma ålder på vuxna djur är dock mycket svårt och någon exakt ålder vet vi inte förrän senare, när analysen av tandprover också kommer in, säger Linda Thelin, biolog på SVA.

Läs hela artikeln här