Stipendiat innen smådyrkirurgi

Stipendiat innen smådyrkirurgi

Om stillingen

Ved NMBU Veterinærhøgskolen, Institutt for sport- og familiemedisin, Seksjon for smådyrsykdommer er det ledig stilling som stipendiat innen hemostaseforstyrrelser i tilknytning til kirurgi. Dette er en åremålsstilling med varighet på 4 år, hvorav 25 % av tiden skal brukes i kirurgisk klinikktjeneste.

Stipendiaten skal arbeide på et prosjekt som omhandler forandringer i hemostasen som følge av ortopedisk kirurgi hos hund. Formålet med prosjektet er å bygge videre på funn fra tidligere studier utført ved instituttet, og undersøke hvordan hemostasen og tendens til levring påvirkes som følge av ortopediske inngrep.

Hos mennesker er tendens til blodpropp en alvorlig følge av lignende type kirurgi, men vi har indikasjoner på at hunder ikke følger samme mønster. Det vil bli tatt i bruk nyere diagnostiske metoder som mål for hemostasen.

På det nye dyresykehuset har vi topp moderne og avansert utstyr og flotte lokaler – og et veldig hyggelig arbeidsmiljø!

Arbeidsoppgaver

 • Planlegge og gjennomføre prøveinnsamling.
 • Stipendiaten må sette seg inn i ulike laboratorieteknikker og analyseverktøy for hemostase, samt andre analysemetoder som anses relevante for prosjektet.
 • Kandidaten må også utføre statistisk behandling av resultatene.
 • Skriftlig og muntlig sammenfatting av resultater.
 • Klinisk arbeid.

25 % av tiden vil kandidaten tilbringe i klinikk, hvor vedkommende vil være medansvarlig for klinisk undervisning og delta i daglig klinikkaktivitet. Ved Kirurgisk enhet utføres utredninger og operasjoner, og som henvisningsklinikk mottar vi mange interessante og utfordrende kasus.

På Kirurgisk enhet er man del av et stort fagmiljø. Vi samarbeider tett med andre fagpersoner innenfor anestesi, radiologi, nevrologi, indremedisin, klinisk patologi og rehabilitering.

Det forutsettes at den som tilsettes går inn i et godkjent opplegg for en ph.d.-grad og at arbeidet legges opp med sikte på å fullføre en doktorgrad i løpet av tilsettingsperioden.

Kompetanse

For å kunne tilsettes må kandidaten oppfylle kravene for opptak til ph.d.-utdanning ved NMBU. Søkeren må ha en dokumentert sterk faglig bakgrunn fra tidligere studier, og kunne dokumentere gode engelskkunnskaper, både skriftlig og muntlig. For mer utfyllende informasjon om opptakskriterier, se Forskriften for graden ph.d. ved NMBU og programbeskrivelsen» for det aktuelle ph.d.-programmet.

Faglige kvalifikasjonskrav

Det kreves:

 • Veterinærmedisinsk utdanning som kvalifiserer til norsk autorisasjon.
 • Gode språkkunnskaper både muntlig og skriftlig i et skandinavisk språk.
 • Interesse for vitenskapelig arbeid.

Følgende vektlegges:

 • Interesse for kirurgi og gjerne noe kirurgisk erfaring.
 • Interesse for hemostase.
 • Tidligere forskningserfaring er ønskelig, men nyutdannede som er motiverte for forskerkarriere oppfordres også til å søke.
 • Interesse for / erfaring innen statistikk vil være en fordel.

Personlige egenskaper:

Du må ha:

 • Motivasjon for forskning og prosjektet.
 • Evne til systematisk og selvstendig arbeid.
 • God gjennomføringsevne.
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner.

Det er ønskelig med:

 • Positiv holdning og løsningsorientert innstilling.

Lønns- og tilsettingsvilkår og nærmere opplysninger

Stillingen innplasseres i stillingskode 1017 Stipendiat, lønnsramme 20 (ltr. 54 – 62) (NOK 491 200 – 563 900). Stipendiater innplasseres normalt i lønnstrinn 54 (NOK 491.200, -). Ansiennitetsopprykk i stillingen.

Tilsettingen skjer i henhold til gjeldende nasjonale retningslinjer for tilsetting som stipendiat ved universiteter og høgskoler. Stipendiatstillingen er en åremålsstilling.

Nærmere opplysninger ved Elena Regine Moldal, tlf: +47 480 39 772   e-post: elena.moldal@nmbu.no

Informasjon til deg som søker stipendiatstilling og generell informasjon til søkere

Slik søker du:

Søknad sendes elektronisk via linken ”Søk stillingen” på denne siden. Søknader som ikke sendes elektronisk via JobbNorge innen fristen, vil ikke bli vurdert. Søknaden må inneholde opplysninger om din utdanning og tidligere praksis, samt din motivasjon for å gjennomføre et slikt ph.d.-prosjekt.

Søknadsfrist: 15. august 2021

Dokumenter som ikke kan sendes elektronisk sendes i tre eksemplarer i ordinær post merket still.nr. 21/02730 til SportFaMed NMBU Veterinærhøgskolen, Postboks 5003, 1432 Ås.

Søkere som innkalles til intervju må kunne fremlegge bekreftede kopier av vitnemål og attester.

Følgende dokumenter skal legges ved søknaden:

 • Skannet utgave av originale vitnemål, karakterutskrifter og Diploma Supplement (hvis det finnes), for all fullført utdanning på bachelor og mastergradsnivå som skal legges til grunn for opptak. Det er to unntak: Utdanningsdokumenter som ligger i Vitnemålsportalen (https://www.vitnemalsportalen.no/) kan sendes direkte derfra til fakultetet. Du trenger ikke å legge ved/sende dokumentasjon for utdanning som er avlagt ved NMBU.
 • CV og ev. liste over vitenskapelige arbeider
 • Offisiell beskrivelse av karaktersystemet fra utenlandsk institusjon hvor utdanning er avlagt (hvis aktuelt).
 • Dokumentasjon på engelskkunnskaper (jf. NMBUs ph.d.-forskrift § 5-2).

Om Veterinærhøgskolen

NMBU Veterinærhøgskolen er landets eneste veterinærfaglige utdanningsinstitusjon og gir kompetanse innen veterinærmedisin og veterinær samfunnsmedisin. Fakultetet utdanner veterinærer, dyrepleiere og doktorander i Veterinærvitenskap og forsker på veterinærmedisin og relaterte biomedisinske fagområder. Vi har 500 studenter og er 430 ansatte.

Fakultetet består av instituttene; Institutt for prekliniske fag og patologi, Institutt for parakliniske fag, Produksjonsdyrmedisin og Sports- og familiedyrmedisin. Vi driver også Dyresykehuset, som er nært knyttet til vår forskning og utdanning, og tar i mot pasienter fra hele landet.

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

NMBU har et særlig ansvar for forskning og utdanning som sikrer livsgrunnlaget for fremtidige generasjoner. Bærekraft er forankret i alt vi gjør og vi leverer kunnskap for livet. NMBU har 1800 ansatte, hvorav om lag 250 stipendiater, 6000 studenter og er organisert i sju fakulteter.

For NMBU er godt arbeidsmiljø preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du har vært utenfor arbeidslivet en periode. Arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne

Nærmere opplysninger om NMBU finnes på www.nmbu.no

Søk stillingen