Rabies inom EU – hur står det till?

  • I Notis
  • 28 september, 2021
  • 79 Visningar
Rabies inom EU – hur står det till?

Bild: Adobe Tobias Arhelger

I dagarna kom det rapporter från Tyskland om ett fall av rabies hos en hund illegalt införd från Turkiet, via Bulgarien. Den åtta veckor gamla valpen blev behandlad på klinik i Bremen innan den dog och hundens ursprung var inledningsvis inte känt.

Myndigheternas utredning och hantering ska ha resulterat i att runt 40 personer behandlats förebyggande mot rabies efter kontakt med valpen. Det finns i dagsläget ingen misstanke om vidare smittspridning bland djur och Tyskland får enligt uppgift behålla sitt status som rabiesfritt land inom EU.

Rabies är en dödlig virussjukdom som uppskattas orsaka 59 000 dödsfall hos människa varje år världen över, främst i länder där lösspringande hundar fungerar som reservoardjur. Inom EU är rödräv det viktigaste reservoardjuret för rabiesvirus. Situationen i EU har under de senaste 20 åren förbättrats avsevärt tack vare en omfattande satsning på bekämpning genom vaccination.

Sverige har varit rabiesfritt sedan slutet av 1800-talet, men fallet i Tyskland hade kunnat hända här. Illegal införsel av hundar från länder där rabies förekommer bedöms utgöra den största risken för nyintroduktion av rabies. Tullen rapporterar om att antalet tillslag har ökat stort under pandemin, från redan höga nivåer. Liknande rapporter kommer även från andra länder.  Sannolikheten för introduktion av rabies bedöms generellt sett inte vara stor utan mycket liten, men den kan inte negligeras.

Ett sätt att förebygga rabies är att köpa hund på ett ansvarsfullt sätt och på så vis minska efterfrågan på illegalt införda hundar.

Läs hela statsepizootologen Karl Ståhls blogginlägg här