Världsrabiedagen 28 september

Världsrabiedagen 28 september

För femtonde gången firas nu Världsrabiedagen. Årets teman fokuserar på fakta kring rabies och på att fördriva alla myter och missuppfattningar kring rabies.

Fakta är enda sättet att besegra ”fake news” så hjälp till att dela korrekt fakta och försäkra dig om att beslut kring rabieskontroll i ditt land är baserat på den senaste och korrekta informationen.

Tveksamheter och missuppfattningar kring vaccin kan avlivas genom att dela fakta kring fördelarna med att vaccinera dina djur mot rabies och genom att se till att utsatta personer erhåller profylax efter exponering för rabies kan vi skingra alla myter om rabiesvaccinering och försäkra oss om att alla är skyddade och sjukdomen eliminerad. Genom att dela med oss av korrekt fakta till vårt samhälle och våra kollegor kan vi få bort all misstro och rädsla kring vaccinet.

Läs mer här!