Djursjukvård – när och där det behövs

Djursjukvård – när och där det behövs

Bild: Adobe pressmaster

I budgetpropositionen för 2020 föreslår regeringen 15 miljoner kronor per år 2020 och 2021 samt 20 miljoner kronor 2022 för att säkerställa att tillgången på veterinärer även fortsättningsvis är god.

Det är angeläget att alla djur får den vård de behöver, oavsett tidpunkt på dygnet och var i landet de befinner sig. Det är Jordbruksverkets uppdrag att säkerställa tillgången på veterinärer för rikstäckning och jour samt vid utbrott av smittsamma djursjukdomar. Distriktsveterinärerna är Jordbruksverkets basorganisation för detta ändamål, men de får endast vara etablerade där det krävs för att säkerställa tillgången till veterinärer.

Just nu befinner vi oss i ett läge där privata aktörer inte längre kan tillgodose behoven i vissa områden. Det innebär att Distriktsveterinärerna måste etablera sig där de i dagsläget inte har verksamhet. Detta innebär förstås en stor ekonomisk utmaning och Jordbruksverket tillförs därför ökade medel under en övergångsperiod.

– Den satsning som görs innebär inte bara stärkta förutsättningar för att ge djur den vård de behöver utan den innebär också bättre förutsättningar för människor att kunna bo och verka i hela landet, säger landsbygdsminister Jennie Nilsson.