Fågelinfluensa hos vilda fasaner i Skåne

Fågelinfluensa hos vilda fasaner i Skåne

Bild: Adobe adamfichna

Fyndet hos fasaner och andra fynd under sommaren visar att fågelinfluensavirus stannat kvar i landet ovanligt länge den här säsongen. SVA vill uppmana allmänheten att rapportera om man ser sjuka eller döda fåglar.

Högpatogen fågelinfluensa av typen H5N1 påvisades hos frilevande fasaner i Skåne den 27 september och i början av september påvisades fågelinfluensa av typen H5N8, hos frilevande gräsänder i Södermanland. I båda fallen provtogs fåglar efter det ett större antal döda gräsänder respektive fasaner noterats. Fågelinfluensaviruset tros ha funnits kvar hos vilda fåglar och i miljön och det verkar inte vara en nyintroduktion från flyttfåglar.

SVA följer ständigt läget internationellt och nationellt, och lägesbilden bidrar till underlag för att bedöma risken för utbrott av fågelinfluensa i olika regioner. Rapporter om sjuka eller döda vilda fåglar är av stort intresse och bidraget från allmänheten var oerhört värdefullt under vintern. Allmänheten uppmanas att fortsätta att rapportera på rapporteravilt.sva.se.