Skärpta rutiner till följd av ökad hundsmuggling

Skärpta rutiner till följd av ökad hundsmuggling

Bild: Adobe Tobias Arhelger

Ökningen av illegalt införda hundar till Sverige innebär risker för både djurs och människors hälsa. Distriktsveterinärerna har infört nya riktlinjer, bland annat för att öka säkerheten för personalen som kan utsättas för risken att smittas av den dödliga sjukdomen rabies.

Distriktsveterinärerna, som är en del av Jordbruksverket, möter hundar i flera olika situationer, bland annat i samband med gränskontroller. De allra flesta hundmöten sker dock i den vanliga vården ute på Distriktsveterinärernas mottagningar.

– Med fler illegalt införda djur ökar risken att de hundar vi träffar i vårt jobb bär på rabies. Därför har vi tagit fram riktlinjer som dels syftar till att försöka försvåra handel med illegalt införda hundar, dels avser att hjälpa våra medarbetare att utföra sitt jobb utan att riskera att bli smittade, säger Anna Norlin, överveterinär smådjur på Distriktsveterinärerna.

Distriktsveterinärerna rekommenderar och bekostar rabiesvaccination till all personal som riskerar att komma i kontakt med smittade djur.

Jordbruksverket arbetar på flera fronter, både inom EU och i samverkan med myndigheter och organisationer i Sverige, för att öka medvetenheten hos hundköparna och stoppa den illegala handeln.

Läs mer här!