Professor i hestekirurgi

Professor i hestekirurgi

Om stillingen

Ved NMBU Veterinærhøgskolen, Institutt for sports- og familiedyrmedisin, Dyresykehuset – hest er det ledig en 100 % fast stilling som professor i hestekirurgi.

Stillingen vil være en del av vår faggruppe som ivaretar den daglige driften i klinikken, undervisning/ veiledning av studenter og veterinærer i utdanningsstillinger (interns, spesialistkandidater og stipendiater) og forskning. Stillingen innebærer også deltagelse i beredskapsvakt for Dyresykehuset – hest og administrative oppgaver.

Veterinærbygget på Ås har mange toppmoderne fasiliteter og utstyr for alle områder innen kirurgisk utredning og behandling. Vi mottar hester fra hele landet og ser et bredt spekter av ulike kasus. Vi tilhører et stort fagmiljø og samarbeider tett med andre fagpersoner og enheter ved NMBU.

Arbeidsoppgaver

 • Klinisk arbeid ved kirurgisk enhet ved Dyresykehuset – hest. Utredning og operasjon av alle typer kirurgiske pasienter.
 • Undervisning av studenter og veiledning av veterinærer i utdanningsstillinger (interns, spesialistkandidater, stipendiater).
 • Etablere eksternfinansiert forskning relevant for fagområdet, eller etablere forskningssamarbeid med eksisterende forskningsgrupper.
 • Rådgivende rolle til kollegaer i felt.
 • Administrativt arbeid.

Stillingen inngår i enhetens vaktordning.

Kompetanse

Faglige kvalifikasjonskrav

Det kreves:

 • Veterinærmedisinsk utdanning med norsk autorisasjon på ansettelsestidspunktet.
 • Internasjonal spesialistgrad i hestekirurgi (ECVS/ACVS).
 • Professorkompetanse innen hestekirurgi. Kvalifikasjonsgrunnlag for professor er vitenskapelig nivå i samsvar med internasjonal standard innen gjeldende fagområde. Ved vurdering av kandidater vil komiteen legge til grunn de nasjonale kriteriene for professorkompetanse.
 • Doktorgrad med relevans til hestekirurgi.
 • Dokumentert utdanningsfaglig kompetanse i form av «pedagogisk mappe» med beskrivelse av;
  • Pedagogisk utdanning, gjennomført eget program på min. 200 timer og pedagogisk erfaring
  • Undervisningserfaring på høyere og lavere grads nivå
  • Bred erfaring med veiledning fortrinnsvis på master/ph.d.-nivå
  • Kvalitetsutvikling i egen undervisning og veiledning over tid
  • Deltakelse i utvikling av utdanningskvalitet i fagfellesskap
 • Vitenskapelig ledererfaring, og evne til formidling, nettverk og samarbeid innen forskning og undervisning.
 • Bred klinisk erfaring innen hestekirurgi på høyt faglig nivå.
 • Bred forskningskompetanse innen fagfelt relevant for hestekirurgi.
 • Bred veiledererfaring.

Helt unntaksvis kan en professor ansettes med forbehold om at kravet om dokumentert pedagogisk kompetanse oppfylles i løpet av to år.

Det kreves følgende språklige kunnskaper:

 • Gode språkkunnskaper i engelsk både skriftlig og muntlig.
 • Gode språkkunnskaper i et skandinavisk språk, både skriftlig og muntlig. For spesielt kvalifiserte kandidater er det tilstrekkelig med gode engelskkunnskaper.

Personlige egenskaper vektlegges:

 • Høy motivasjon for klinisk arbeid samt forskningsvirksomhet, og et sterkt ønske om videre faglig utvikling.
 • God samarbeids- og formidlingsevne.
 • En positiv og løsningsorientert innstilling.
 • Høy motivasjon for undervisning og veiledning.

Personlig egnethet vil tillegges vekt.

Ved vurdering og rangering av kvalifiserte søkere vil det bli lagt vekt på:

Klinisk erfaring:

 • Bred klinisk erfaring som hestekirurg

Forskning:

 • Relevant forskningsarbeid av høy kvalitet. Kvalitet på forskningen vil vurderes i henhold til prinsippene i The San Francisco Declaration on Research Assessment (DORA), hvor forskningsarbeidenes kvalitet, relevans og betydning vektlegges og ikke hvor arbeidene er publisert.
 • Publikasjoner fra de fem siste årene.
 • Erfaring fra internasjonale forskningsnettverk og prosjekter med ekstern finansiering.

Undervisning/veiledning:

 • Erfaring fra undervisning og veiledning på bachelor-, master- og doktorgradsnivå, samt erfaring fra veiledning av ECVS spesialistkandidater.
 • Pedagogiske kvalifikasjoner.

Lønns- og tilsettingsvilkår og nærmere opplysninger

Stillingen innplasseres i stillingskode 1013 Professor i lønnsspenn, lønnstrinn ltr. 72–94 (NOK 677.600 – 1 169.500), avhengig av kvalifikasjoner.

Den som ansettes vil delta i en kirurgisk beredskapsvakt som godtgjøres etter en egen avtale.

I henhold til personopplysningsloven vil vi herved underrette deg om at rapporten fra sakkyndig komite vil bli sendt til alle søkere.

Nærmere opplysninger ved Instituttleder Åse Risberg, tlf: + 47 67 23 07 75, aase.risberg@nmbu.no

Søkere vil bli vurdert av en sakkyndig bedømmelseskomité. Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og prøveforelesning.

 

generell informasjon til søkere

Slik søker du:

Søknad sendes elektronisk via linken ”Søk stillingen” øverst på denne siden. Legg ved vitnemål og eventuelle attester.

Søknadsfrist: 19.11.2021

Søker vedlegger inntil 15 arbeider som etter søkerens vurdering er sentrale i produksjonen. Dersom det i fellesarbeid er vanskelig å identifisere søkerens innsats, må det legges ved en kort redegjørelse om søkerens del av arbeidet.

Søkere som innkalles til intervju må kunne fremlegge bekreftede kopier av vitnemål og attester.

Søker skal også vedlegge dokumentasjon av sin utdanningsfaglige kompetanse, kalt en pedagogisk mappe. Se NMBUs veileder for søkere og medlemmer i sakkyndig komite for dokumentasjon og vurdering av utdanningsfaglig kompetanse for stilling som professor.

Dokumenter som ikke kan sendes elektronisk sendes i tre eksemplarer med ordinær post merket 21/04961 til NMBU, Veterinærhøgskolen, Institutt for SportFaMed, postboks 5003, NO-1432 Ås, innen søknadsfristen.

Om Veterinærhøgskolen

NMBU Veterinærhøgskolen er landets eneste veterinærfaglige utdanningsinstitusjon og gir kompetanse innen veterinærmedisin og veterinær samfunnsmedisin. Fakultetet utdanner veterinærer, dyrepleiere og doktorander i Veterinærvitenskap og forsker på veterinærmedisin og relaterte biomedisinske fagområder. Vi har 500 studenter og er 430 ansatte.

Fakultetet består av instituttene; Institutt for prekliniske fag og patologi, Institutt for parakliniske fag, Produksjonsdyrmedisin og Sports- og familiedyrmedisin. Vi driver også Dyresykehuset, som er nært knyttet til vår forskning og utdanning, og tar i mot pasienter fra hele landet.

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

NMBU har et særlig ansvar for forskning og utdanning som sikrer livsgrunnlaget for fremtidige generasjoner. Bærekraft er forankret i alt vi gjør og vi leverer kunnskap for livet.

NMBU har 1800 ansatte, hvorav om lag 250 stipendiater, 6000 studenter og er organisert i sju fakulteter.

0pt”>For NMBU er godt arbeidsmiljø preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du har vært utenfor arbeidslivet en periode. Arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne

Nærmere opplysninger om NMBU finnes på www.nmbu.no