Barns möte med djur

  • I Artikel
  • 9 november, 2021
  • 171 Visningar
Barns möte med djur

Hur möter barn och ungdomar djur i vardagslivet? Och hur kan vi ta hänsyn till deras behov av att möta och umgås med djur? I en rapport från framtidsplattformen SLU Future One Health har en grupp forskare kartlagt kunskapen inom området. 

Den pågående urbaniseringen och allt tätare livsmiljöer gör att barns naturliga kontakter med djur minskar. Möjligheterna till naturkontakt och lek utomhus har minskat avsevärt, med risk för negativa effekter på liv och hälsa.

–  Om vi bättre kan förstå hur flora och fauna påverkar barn och ungdomars utveckling, livskvalitet och hälsa kan vi förfina vår förmåga att forma hållbara samhällen, säger Fredrika Mårtensson, forskare vid institutionen för människa och samhälle på SLU.

Forskargruppen har studerat aktuell forskning över hela världen och kartlagt när, var och hur barn får chans till kontakt med djur. Till exempel där de bor, under lek och umgänge, transporter och utflykter och vid olika inrättningar som skola och förskola. De har sammanställt vad djurlivet bidrar med till naturkontakten i stort och vad möten med djur kan betyda för lek, lärande, social utveckling och hälsa.

Målet med rapporten är att sätta ljuset på barn och ungdomars kontakt med djur som en vital del av deras naturkontakt i vardagen. Samtidigt varierar förutsättningarna för barns kontakter med djur starkt mellan olika samhällen med skiftande levnadsförhållanden och naturförhållanden över världen.

Ladda ner rapporten “Barns kontakt med djur i vardagen – en forskningsbaserad syntes”