Särskilda bestämmelser vid användning av antimikrobiella läkemedel

  • I Notis
  • 16 november, 2021
  • 148 Visningar
Särskilda bestämmelser vid användning av antimikrobiella läkemedel

Från och med den 28 januari 2022 gäller särskilda bestämmelser vid användning av antimikrobiella läkemedel till djur. 

Det innebär till exempel att recept som förskrivs för djur på dessa läkemedel är giltiga i fem dagar från och med den dagen receptet skrivs ut.

Läs mer på Läkemedelsverkets hemsida.