Seminarium om afrikansk svinpest

  • I Artikel
  • 16 november, 2021
  • 196 Visningar
Seminarium om afrikansk svinpest

Den 8 december hålls ett seminarium för att hedra minnet av veterinären Eustace Montgomery som för 100 år sedan var den förste att beskriva det virus som orsakar afrikansk svinpest och särskilja det från klassisk svinpest.

Det var 1921 som Eustace Montgomery för första gången beskrev afrikansk svinpest i det område som nu kallas Kenya. Hans publikation inkluderar både imponerande kliniska prövningar såväl som detta uttalande: ”…de försiktighetsåtgärder som nu utövas visar på ett fördelaktigt sätt att den existerande sjukdomen under nuvarande förhållanden är en sjukdom som i stor utsträckning kan undvikas.”

SVA med flera instämmer i att Montgomerys slutsatser var korrekta, men trots detta har man sällan lyckats kontrollera sjukdomen och den är till och med betydligt vanligare i dag än någonsin tidigare. Under seminariet kommer kända föreläsare att sammanfatta sjukdomens utveckling under de senaste 100 åren och beskriva dess nuvarande globala status. Föreläsningarna kommer att täcka in den senaste kunskapen om varför afrikansk svinpest fortfarande är ett globalt hot, särskilt bland småbrukare, och föreslå vägar framåt för att kunna kontrollera sjukdomen.

Läs mer och anmäl dig till The Eustace Montgomery Seminar här!