Vill du komma och jobba i Finland?

Vill du komma och jobba i Finland?

Vill du komma och jobba i Finland, då har du möjlighet nu. Vi lediganslår ett vikariat som praktiserande kommunveterinär. Vikariatet är tidsbundet fram till januari 2023. Vikariatet inleds 1.1.2022 eller enligt överenskommelse. Det är heltidsarbete och det ingår jourarbete. Placering är i Nykarleby, Finland. Det är frågan om blandpraktik, ungefär 50 % smådjur och 50 % produktionsdjur.

Samarbetsområdet omfattar Jakobstad, Pedersöre, Nykarleby och Larsmo. Inom samarbetsområdet finns tre praktiserande veterinärer samt en hygieniker- och en tillsynsveterinär. Jourområdet omfattar även Karleby och Kronoby. I jourarbetet deltar fem veterinärer och det finns budgetmedel för en till praktiserande veterinär.

För tillfället har vi tre mottagningar. De finns i Bennäs (Pedersöre), Nykarleby och Jakobstad.

Vi kan erbjuda dig ett varierande arbete och ett kollegium där man stöder och hjälper varandra. Vi månar om att det ska finnas möjlighet att ta ut jourkompensationsledigheter. Den veterinär som du vikarierar kommer att fungera som din mentor och hjälper dig att installera dig i mottagningen och finns till hands för dig under den första tiden. Det finska kommunveterinärsystemet ger dig möjlighet till en god inkomst.

Du har även under senare delen av våren alternativt i början av sommaren möjlighet att få skolning inom ultraljudsdiagnostik, eftersom vi under våren välkomnar en veterinär till teamet som har erfarenhet och specialkunskap inom bilddiagnostik.

Du behöver ha rättigheter att i Finland verka som veterinär. Området är tvåspråkigt, men svenska är majoritetsspråk.

Ansökan och CV skickas per epost till annika.porthin@jakobstad.fi eller via https://www.kuntarekry.fi/se/jobbar/praktiserande-kommunalveterinar-400679/

Ansökningstiden utgår 5.1.2022 kl. 15:00.

Närmare uppgifter ges av:
Chefen för miljöhälsovård Annika Porthin, tfn +358 50 502 2049, annika.porthin@jakobstad.fi
eller av kommunveterinär Marica Iiskola, tfn +358 500 337006

 

Jakobstad 14.12.2021

Miljöhälsan Kallan