Kongress om vilt

Kongress om vilt

Bild: Adobe knowlesgallery

Var med och diskutera de hetaste frågorna inom forskning och förvaltning av vilt. Lyssna på intressanta föredrag och delta i spännande workshops som spänner över detta breda område.

Arrangörerna the Nordic Board for Wildlife Research och the Nordic Section of Wildlife Disease Association i samarbete med SLU, SVA, Jägarförbundet och Naturvårdsverket vill föra samman viltekologi och veterinärmedicin för att öka kunskapen om viltsjukdomar. Ett annat tema är tvärvetenskapligt samarbete mellan samhällsvetare och naturvetare som kan minska konflikterna om vilt.

Forskare, beslutsfattare, tjänstemän och organisationer och alla andra som är intresserade av vilt är välkomna till Nordic Congress of Wildlife Research 2022 “Bringing wildlife ecology, health and management together som äger rum den 21–25 mars i Uppsala.