Samverkan utvecklar materialförsörjning i kris

Samverkan utvecklar materialförsörjning i kris

Bild: Rodrigo Ferrada Stoehrel/SVA

Finska Försvarsmaktens forskningsanstalt, FDRA, och Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, har inlett ett samarbete för återanvändning av laboratoriematerial vid kris.

Under pandemin har SVA periodvis haft brist på olika materiel till laboratorieverksamheten, bland annat pipettspetsar med filter och andra plastprodukter. Trots svenska gemensamma upphandlingar och andra åtgärder har leveransproblemen varit återkommande. Under våren 2021 drev finska FDRA ett nationellt projekt för att rengöra och återanvända pipettspetsar. Via näringsdepartementet kontaktade SVA det finska Regeringskansliet och FDRA med en förfrågan om stöd för att utveckla ett samarbete angående försörjningsberedskap, i första hand avseende pipettspetsar. Kontakterna har lett till att ett pilotlabb med utrustning enligt den finska metoden installerats på SVA i Uppsala. I labbet kommer metoden förfinas och testas för att pipettspetsarna ska uppfylla samma krav på renhet som nya.

Hos finska Försörjningsberedskapscentralen, HVK, är stödet stort för att bistå SVA och svensk vård med teknik för att säkra tillgången till pipettspetsar. I Finland var det social- och hälsoministeriet som tillsammans med Försörjningsberedskapscentralen finansierade pipettspetsprojektet som tog fram prototypen för att rengöra spetsar i storlekarna 1 och 0,3 milliliter. Arbetet resulterade i en mycket stabil process som med enkla basvaror kunde uppnå de vetenskapliga kraven på renhet.

– Med denna nydanande metod för rengöring av pipettspetsar har vi fått ett nytt verktyg att ha i beredskap till pandemier och andra kriser som stör de ordinarie leveranskedjorna. Metoden kan i en förlängning också utvecklas för rengöring av andra medicinska artiklar. Vi följer med intresse hur implementeringen i Sverige fortskrider, säger Joni Metsola på Försörjningsberedskapscentralen.

Läs hela artikeln här