Självmordstankar vanligt bland veterinärer

Självmordstankar vanligt bland veterinärer

Bild: Adobe fizkes

Nästan 30 procent av veterinärer i Norge har under det sista året känt att livet inte är värt att leva, 5 procent har haft allvarliga självmordstankar och 0,2 procent har försökt att ta sitt eget liv. Det visar en ny vetenskaplig studie av veterinären Helene Seljenes Dalum med medarbetare i BMJ Open.

För ungefär hälften av veterinärerna med allvarliga självmordstankar var arbetsrelaterade problem orsaken till att de mådde så dåligt. Dubbelt så många kvinnor som män rapporterade att den typen av problem var den viktigaste faktorn bakom självmordstankar.

Doktorandprojektet har kartlagt arbetsförhållanden, välbefinnande och hälsa bland veterinärer i Norge. Närmare 2 600 veterinärer har svarat på ett omfattande frågeformulär. En svarsfrekvens på 75 procent är ovanligt högt i den här typen av undersökningar vilket ger en solid databas. Studien visade att självmordstankar var vanligare bland veterinärer än bland vissa andra yrkesgrupper.

Veterinärmedicinen har utvecklats mycket de senaste åren. Tidigare avlivades djur som nu kan få avancerad medicinsk behandling och många djurägare vill ha detta till sina husdjur. Det är ofta dyrt. För veterinärer kan det vara påfrestande att behöva ta hänsyn till ekonomi i diagnostik och behandling. De hamnar ofta i en korsväg mellan djurskydd, ekonomi och etik.

Den senaste tiden har det kommit flera rapporter om svåra förhållanden bland veterinärer i Norge. Förutom att enbart ha stort ansvar upplever många veterinärer att de har för lite praktik under sina studier. Det gör att övergången till arbetslivet blir överväldigande. Ofta saknas kollegor att vända sig till för att få vägledning och råd.

Besluten som veterinärerna tar kan innebära stora ekonomiska förluster för dem som arbetar med produktionsdjur. Många veterinärer har också egna ekonomiska bekymmer eftersom de är egenföretagare. Ensamhet, arbetsstress, låga löner och avlivning av djur är en del av vardagen.

På en av de största arbetsplatserna för veterinärer i Norge, Mattilsynet, rapporteras svåra förhållanden. Veterinärerna känner till djur som lider, men måste blunda, enligt en dokumentär i NRK. Den första vetenskapliga studien av veterinärer i Norge ger ytterligare dokumentation av en kämpande yrkesgrupp.

Läs hela artikeln här!