Rävens dvärgbandmask påträffad i Kungsbacka

Rävens dvärgbandmask påträffad i Kungsbacka

Bild: Adobe David

I en ny landsomfattande övervakning som påbörjades under 2021 har rävens dvärgbandmask hittats i ett nytt område. En rävspillning som plockades i Kungsbacka kommun i augusti var positiv i analysen som utfördes på SVA.

Sedan tidigare är det visat att parasiten förekommer i låg omfattning på flera platser i landet. Det är därför förväntat att nya områden med denna rävparasit kan hittas när det nu görs en ny övervakning. Ett enstaka positivt spillningsprov samlades in några kilometer väster om Kungsbacka. Det är första fyndet i denna kommun.

– Provet togs i augusti i närheten av Källåsberget och har nu analyserats med PCR vid SVA. Kungsbackaborna behöver generellt inte vidta några speciella åtgärder, men till exempel kan jakthundar i smittade områden behöva avmaskas oftare. Risken att bli sjuk är minimal och ingen behöver därför vara orolig. Att tvätta händerna innan man lagar mat och äter minskar risken för många olika slags smittor. På krisinformation.se finns väldigt många frågor om dvärgbandmasken besvarade, säger Eva Osterman Lind, veterinär och parasitolog på SVA.