Djurs betydelse för spridning av covid-19

Djurs betydelse för spridning av covid-19

Bild: Adobe olezzo

Kan vilda djur och husdjur ha en betydelse för att Covid-19 sprids och muterar? Nu startar forskare från SLU och Umeå universitet ett pilotprojekt där de ska provta smådäggdjur och katter.

För att förebygga framtida utbrott av covid behövs mer kunskap om hur viruset cirkulerar bland djur. Det menar en forskargrupp vid SLU som tillsammans med Umeå universitet nu startar ett projekt där smådäggdjur och katter ska provtas för SARS-CoV-2, viruset som orsakar covid-19.

– Vad kommer att hända med viruset i framtiden? Var kommer det att gömma sig och när kommer det dyka upp igen? Det är kunskap vi behöver. I dag finns farhågor om att cirkulation av viruset bland djur ökar risken för mutationer och i det här projektet studerar vi denna risk, säger Frauke Ecke, docent i landskapsekologi vid SLU som leder projektet.

Inom vetenskapen finns ett väletablerat begrepp: back and forth transmission. Att viruset överförs fram och tillbaka mellan djur och människa. Farhågan är att viruset går från människa till djur, cirkulerar bland djur och sedan slår tillbaka mot människor i en annan skepnad.

– För att lära oss mer måste vi veta vilka djur som är mottagliga för infektion. Att vara mottaglig är dock inte samma sak som att bidra till spridningen av viruset. Vi måste också veta vilka djur som är potentiella värddjur för viruset och sedan identifiera kontaktytor; har dessa värddjur kontakt med människor och/eller andra djur? säger Frauke Ecke.

I projektet hoppas forskarna få svar på om smådäggdjur som letar sig inomhus kan smittas i hushåll med covid-19. Kan de sedan sprida viruset till sina artkompisar och även till andra arter? Kan de sprida viruset till nya hushåll som de besöker? Allt detta är helt obesvarade frågor som det är viktigt att få svar på, menar Frauke Ecke.

Läs hela artikeln här!