Ny metod för mätning av stresshormon i hundurin

Ny metod för mätning av stresshormon i hundurin

Bild: Adobe Rita Kochmarjova

Med målet att lägga en grund för framtida sjukdomsdiagnostik har forskare från SLU utvärderat en analysmetod för nedbrytningsprodukter av adrenalin och noradrenalin.

Adrenalin och noradrenalin är hormoner som bland annat utsöndras vid smärta och stress. Utsöndringen ökar också i samband med vissa cancertyper och hormonerna har därför potential att fungera som markörer för tumörbildning.

I den aktuella studien utvärderade forskarna därför en analysmetod för nedbrytningsprodukterna metadrenalin och normetadrenalin i hundurin. Nivåer av nedbrytningsprodukterna jämfördes i prover tagna på klinik och i hemmiljö.

Sammantaget visar studien att metoden fungerar för att analysera normetadrenalin i urinprov från hund, även i prov tagna i hemmiljö. Detta ger möjlighet att ta prover under lägre stress för hunden och därmed få mer tillförlitliga resultat.

Länk till publikationen finns här!