Smittskyddskonferens om djursmittor i en föränderlig värld

Smittskyddskonferens om djursmittor i en föränderlig värld

Bild: Adobe Oligo

Den 12 oktober 2022 anordnar Jordbruksverket och SVA för första gången en smittskyddskonferens.  Sverige behöver stärka arbetet med smittskydd och djurhälsa – det är nödvändigt för att värna livsmedelsförsörjningen, ekonomin och folkhälsan.

De stora utbrotten av fågelinfluensa och salmonella år 2020–2021 visar hur viktigt det är att prioritera och satsa på smittskydd eftersom det är en förutsättning för en livsmedelsproduktion med friska djur.

Jordbruksverket och SVA vill genom Smittskyddskonferensen rikta uppmärksamheten på betydelsen av ett stärkt smittskydds- och djurhälsoarbete i ett bredare perspektiv längs hela livsmedelskedjan.

Smittskyddskonferensen kommer att hållas den 12 oktober 2022. Planen är att genomföra konferensen på plats i Jönköping om omständigheterna kring pandemin tillåter, annars hålls den digitalt.

Inbjudan, praktisk information kring deltagande och detaljerat program kommer efter sommaren, men boka redan nu datumet i kalendern. Konferensen är öppen för alla intresserade.

Läs mer här!