Grovt djurplågeri bör inkludera systematiskt våld mot familjedjur

Grovt djurplågeri bör inkludera systematiskt våld mot familjedjur

Bild: Adobe New Africa

Det nya brottet grovt djurplågeri bör inkludera systematiskt våld mot familjedjur som en del i kvinnofrids- och fridskränkning. Det skriver Sveriges veterinärförbund, Se Sambandet och flera djurskyddsorganisationer. 

Stoppa män som plågar djur för att skada kvinnor! Så löd rubriken på en debattartikel i DN, som fick stor uppmärksamhet i höstas. Sveriges Veterinärförbund, Roks, Riksorganisationen för kvinno- och tjejjourer i Sverige, Djurskyddet Sverige, Svenska Djurskyddsföreningen, VOOV, Veterinär omtanke om våldsutsatta, och Se Sambandet gjorde gemensam sak och lyfte fram hur sammanbundet våldet som utövas mot kvinnor och barn är med det våld som även djuren i familjen utsätts för.

Se Sambandet har under hela beredningen av förslaget på en skärpt lagstiftning för brott mot djur lyft fram de djur som lever i familjer där kvinnor och barn utsätts för hot och våld. Regeringen, som valt att inte ta med det systematiska våldet mot djuren som en egen omständighet i det som ska klassas som grovt djurplågeri i sin proposition, har resonerat att ”det är sannolikt att ett djur påverkas psykiskt av våld mot en annan person i hemmet och att det därför inte kan uteslutas att djuret därigenom kan fara illa. Huruvida djuret därigenom kan anses ha utsatts för ett sådant lidande som utgör djurplågeri och hur brottet i sådana fall ska bedömas måste dock avgöras utifrån omständigheterna i det enskilda fallet.”

– I händerna på en engagerad och motiverad åklagare kan den nuvarande skrivningen i propositionen användas för att driva enskilda mål, säger Carin Holmberg, ordförande i Se Sambandet till tidningen Djurskyddet. Men då gäller det att sådana åklagare verkligen stiger fram. Mycket hade varit vunnet om de omständigheter familjedjuren som utsätts för våld, som en del i mäns våld mot kvinnor och barn, hade funnits med som en egen kvalifikationsgrund.

Forskningsstudier och erfarenheter från kvinnojourer visar att om kvinnan inte kan ta med sitt djur till jouren eller skyddat boende väljer hon ofta att skjuta upp separationen. För djurens skull. Det finns exempel i Sverige där mannen senare har mördat kvinnan. Sambandet handlar om frågor på liv och död.

– Det är bra att grovt djurplågeribrott nu blir ett artbrott, som alltid ska mötas av fängelse. Men våldet mot familjedjuren borde verkligen ha lyfts in som kvalifikationsgrund. Det har sin plats här, säger Carin Holmberg.

Läs hela artikeln här