20 miljoner till hundforskning

20 miljoner till hundforskning

Bild: Adobe Rita Kochmarjova

En ny fond för forskning om sjukdomar hos hundar har inrättats vid SLU. I enlighet med testamentsgivarens vilja ska fonden prioritera sjukdomar som är gemensamma för hund och människa.

När skribenten Birgitta Carlsson i Österåker avled 2019 testamenterade hon större delen av sina tillgångar till SLU, som hon hade haft kontakt med genom besök med sina hundar på universitetsdjursjukhuset.

– Vi är mycket glada och berörda av Birgitta Carlssons generositet, säger Rauni Niskanen, dekan vid fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap (VH). Tack vare hennes generösa donation kan vi öka vår kunskap om sjukdomarna, utveckla diagnostik och behandlingsmetoder, öka livskvalitet och till och med rädda liv.

Ökad kunskap om sjukdomar hos hundar kan också ge viktig information om hur många sjukdomar hos människor kan förbyggas och behandlas, eftersom människan och hunden bär på många genetiska likheter. Hundar utvecklar spontant många sjukdomar som även människor har, till exempel cancer, diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar.

– Donationen är väldigt betydelsefull eftersom den ökar möjligheterna att göra ordentliga satsningar, som idag är mycket svåra att finansiera, inom viktiga områden för hälsa hos djur och människa. Hennes gåva kommer att leda till nya möjligheter att förebygga och bota sjukdom, säger SLU:s rektor Maria Knutson Wedel.

Skriftställare Birgitta Carlssons fond

Fondens medel kommer att delas ut till forskning vid fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap (VH) vid SLU, och enligt Birgittas önskemål kommer sjukdomar som är gemensamma för människa och hund prioriteras, med företräde för collie-rasens sjukdomar och mentalitet. Den första utlysningen är planerad till slutet av mars 2022.

Läs hela artikeln här!