Genetiken bakom elitprestationer hos kallblodstravare

Genetiken bakom elitprestationer hos kallblodstravare

Bild: Adobe galam

Tävlingshästar måsta ha rätt genetiska förutsättningar för att tåla hård träning och vinna tävlingslopp. Det är temat i en ny doktorsavhandling från SLU. 

Hästar är utmärkta atleter, och vid arbete kan deras stora hjärtan pumpa upp till 400 liter blod per minut. Sedan den domesticerades för ungefär 4 000–5 500 år sedan har hästen avlats för egenskaper som styrka, snabbhet och gångartsförmåga. Den långa urvalsprocessen och den stora variationen mellan de många raserna gör hästen till en perfekt modell för studier av genetiken bakom komplexa biologiska processer. Många sjukdomar och tillstånd som påverkar människor förekommer också hos hästar, och med hästen som modell kan vi få mer information om de biologiska mekanismerna bakom dessa tillstånd och därigenom förbättra diagnostik och behandling.

Liksom elitidrottare måste tävlingshästar ha optimala genetiska förutsättningar för att tolerera hård träning och vinna tävlingslopp. Med hjälp av flera genetiska kartläggningsmetoder visar Maria Rosengren och hennes kollegor att atletisk prestation hos kallblodstravare påverkas av många gener och att inte bara fysiska egenskaper är viktiga, utan också mentala egenskaper som minne och inlärning.

– Hästar som har lätt att lära sig rutinerna för träning och tävling har sannolikt lättare att anpassa sig och fokusera på tävlingsloppen, säger Maria Rosengren.

Hästar som bär på de genvarianter som är kopplade till elitprestation presterar sannolikt bättre för att de bättre kan få ut syre och energi till de arbetande musklerna när kärlen är vidgade och blodtrycket är lägre. En praktisk tillämpning av dessa upptäckter skulle kunna vara att ta fram biomarkörer för inflammatoriska faktorer, för att övervaka träningsrelaterade tillstånd såsom överträning.

Läs avhandlingen här!

Läs hela artikeln här!