Smittskydd och humanitet i fokus

Smittskydd och humanitet i fokus

Bild: Pressbild

Många människor flyr nu från krigets Ukraina. Jordbruksverket rustar för att personer som har med sig sällskapsdjur till Sverige ska kunna ha kvar sina djur samtidigt som hanteringen blir säker för människor och djur. 

EU:s medlemsländer gör nu allt som är möjligt för att hjälpa de som flyr från Ukraina. Det gäller även de sällskapsdjur som reser med sin ägare. Force majeure-undantag gäller för sällskapsdjur som anländer tillsammans med sin ägare och vilka åtgärder som är nödvändiga bedömer Jordbruksverket från fall till fall. Bedömningarna handlar om vilken smittskyddsmässig risk djuren kan innebära samt hur den risken kan hanteras så att inte folkhälsan eller djurhälsan i Sverige äventyras. Ukraina är ett högriskland för rabies och har årligen flera fall hos både hundar och katter, samt sporadiska fall hos människor.

När djurägare kommer till gränsen med sina sällskapsdjur ska de anmäla dem till Tullpersonalen precis som vanligt. Om djuren inte uppfyller de införselkrav som finns kommer tullpersonalen att kontakta Jordbruksverket. Jordbruksverket kommer då att be om djurets dokumentation, om det finns någon, och även kan komma att ställa frågor om djuret för att kunna göra de bedömningar som krävs.

– Jordbruksverkets utgångspunkt är att ta hänsyn till de humanitära behoven, att få ha kvar sitt sällskapsdjur, samtidigt som vi säkrar att Sverige även fortsatt har ett gott smittskydd som hindrar att vi får in allvarliga sjukdomar som rabies till landet, säger Simon Löfgren, biträdande enhetschef.

Utifrån situationen kan olika åtgärder bli aktuella. Det kan handla om att djuren ID-märks, får blodprover tagna och att de sätts i tillfällig isolering med tillsyn tills de kan komma tillbaka till sina ägare.

– För att kunna hantera ett ökat behov av att isolera djur upphandlar vi nu tjänster bland annat av en anläggning i Skåne. Där kan hundar och katter med oklar rabiesstatus hållas isolerade tills risken att de har rabies är så låg att det kan röra sig i samhället, säger Simon Löfgren.

Djur som kommer in i landet utan att kontrolleras i tullen behöver fångas upp av smittskyddsskäl. Därför tar Jordbruksverket fram stöd för veterinärer och andra yrkeskategorier som möter människor på flykt med sällskapsdjur. Det handlar bland annat om blanketter på flera språk som kan användas för att samla information om djuren från djurägaren, och informationsmaterial att lämna ut.

Information till veterinärer om djur från Ukraina här!

Läs hela pressmeddelandet här!