Avklingande pandemieffekter på kött-, mejeri- och äggmarknaden

Avklingande pandemieffekter på kött-, mejeri- och äggmarknaden

Bild: Adobe Nitr

Trots ökad import förstärktes den svenska marknadsandelen för gris- och lammkött samt för mejeriprodukter totalt medan den försvagades för matfågel, ägg och nötkött. 

När utvecklingen för kött, mejeriprodukter och ägg 2021 summeras är slutsatsen att importen återkom i takt med att samhället öppnade upp. Konsumtionen av matfågel ökade medan den minskade för övriga köttslag. Vi åt också mindre ägg och mejeriprodukter totalt.

Köttkonsumtionen totalt ökade med knappt 1 procent 2021, det är den första ökningen sedan 2016.

Under andra halvåret 2021 började priserna på jordbrukets insatsvaror stiga kraftigt på grund av att pandemin skapade flaskhalsar i den globala ekonomin, höga energipriser, låga skördar, behov av att återuppbygga djurproduktion efter omfattande sjukdomsutbrott och fraktproblem. I Sverige steg också producentpriserna för kött, mjölk och ägg under året och jordbrukets sektorskalkyl visar att det ekonomiska resultatet för 2021 preliminärt blir samma som för 2020.

Den ryska invasionen av Ukraina som inleddes i slutet av februari 2022 har gett ytterligare kostnadsökningar för mineralgödsel, foder, el och bränsle. Det finns en oro för att det längre fram kan bli begränsad tillgång på produktionsmedel, främst gödning, foder och energi. På kort sikt bedöms det dock inte uppstå några akuta problem för svenskt jordbruk och heller inte någon livsmedelsbrist.

Läs hela pressmeddelandet här!