Djurskyddsåtgärder påverkar lönsamheten

Djurskyddsåtgärder påverkar lönsamheten

Bild: Adobe Countrypixel

Djurskyddsåtgärder påverkar lönsamheten i svensk mjölk- och nötköttsproduktion. Sekundära och långsiktiga effekter av djurskyddsstrategier och det upplevda värdet av djurvälfärd måste beaktas.

Samhällets krav på god djurvälfärd och de kostnader som detta medför, samtidigt som importerade livsmedel produceras med mindre strikta djurskyddsbestämmelser, har lett till ingående diskussioner i branschen. Detta är relevant då Sverige i många avseenden har hårdare krav än övriga länder.

– Gott djurskydd har ett stort värde i sig och ger flera fördelar för djur, lantbrukare och samhälle. Djurvälfärd är viktigt för djurs välmående och trivsel och den säkerställs genom djurskydd. Samtidigt kan djurskyddsinsatser minska det ekonomiska resultatet på gårdar med nötkreatur, men mer forskning behövs, säger forskaren Ulf Emanuelson vid SLU.

Genom politiska beslut och regleringar kan det vara möjligt att omvandla funktionella djurskyddsvärden till monetära termer utan att förlora respekten för de inneboende värdena (för djuret självt). Produktkvaliteter som kan marknadsföras, alternativt politiska åtgärder och subventioner, kan dock bibehålla eller till och med förbättra lönsamheten på gårdsnivå utan att ge avkall på djurskyddet.

Läs policy briefen här!

(Källa: SLU)