Länsstyrelser ska utse krigstjänsteveterinärer

Länsstyrelser ska utse krigstjänsteveterinärer

Bild: Adobe dusanpetkovic1

Enligt lag ska det finnas en krigstjänsteveterinär utsedd på varje länsstyrelse i Sverige. Nu har Jordbruksverket gett länsstyrelserna till och med den 11 april att se till att det ordnas.

Krigsveterinärförordningen från 1981 anger hur den civila veterinärverksamheten ska fungera under höjd beredskap och i krig. Det handlar inte minst om att säkra tillgången till veterinärer för livsmedelsproducerande djur och tjänste- och servicedjur.

Jordbruksverket har i dagarna skickat ut planeringsanvisningar som ska stödja länsstyrelserna i att ta den roll de kan komma att få vid förhöjd beredskap och i krig. Här står bland annat:

”Hälso- och sjukvård för samtliga livsmedelsproducerande djur samt tjänste- och servicedjur bör inkluderas i planeringen. Förebyggande djurhälsovård bör ses som likvärdig med behandlande djurhälsovård.”

”Livsmedelsproducerande djur och tjänste- och servicedjur bör kunna erbjudas en behandlande hälso- och sjukvård likartad den som erbjuds i grundberedskap.”

Enligt krigsveterinärförordningen – om regeringen bestämmer om förhöjd beredskap – ska en krigstjänsteveterinär ha möjlighet att leda den civila veterinärverksamheten inom sitt eget län.

Läs hela artikeln här!