Ny studie dömer ut bedövningsmetod vid fiskslakt

Ny studie dömer ut bedövningsmetod vid fiskslakt

Bild: Adobe Erling

En av de vanligaste bedövningsmetoderna inför slakt är att placera fiskarna i en bassäng med en hög halt koldioxid som gör dem medvetslösa. Men nu dömer forskare ut metoden.

I en ny studie från SLU har forskare undersökt hjärnaktiviteten hos fiskar av arten regnbåge före, under och efter bedövning med koldioxid. Resultatet visar att det i kallt vatten kan ta mer än tio minuter för bedövningen att verka. För att forskarna skulle kunna urskilja när fiskarna förlorat medvetandet placerades en blinkande lampa bredvid djuren.

– När fiskens hjärna slutar reagera på den blinkande lampan kan vi med ganska stor säkerhet anta att fisken inte kan uppfatta sin omgivning. Men det tar väldigt lång tid innan fisken blir medvetslös och man kan tydligt se att de försöker fly från tanken den befinner sig i, säger Per Hjelmstedt, forskare i fiskvälfärd vid SLU till SvT Nyheter.

Enligt Jordbruksverket ska bedövning före slakt ske så att fiskarna snabbt blir medvetslösa och utan att medvetandet återkommer.

– Utfasning av koldioxid är en fråga som vi bedömer är väldigt viktig för framtiden och vi är måna om att ta fram lämpliga metoder att ersätta koldioxiden med. Ingen metod fungerar ensamt bra djurskyddsmässigt och rent praktiskt i våra vattenbruk i dag. Inte tillräckligt bra för att vi ska fasa ut koldioxiden, säger Sara Gabrielsson som är djurskyddshandläggare på Jordbruksverket.

De två andra metoderna som används i Sverige är bedövning med elektricitet och slag mot fiskarnas huvuden. Med dessa metoder blir fiskarna medvetslösa nästan direkt, men forskning visar att fiskarna kan få tillbaka medvetandet utan att det syns med blotta ögat om bedövningen inte varit tillräckligt kraftig.

Läs hela artikeln här