WSAVA får ny vd

WSAVA får ny vd

Bild: Pressbild

Richard Casey, MBA, har utnämnts till vd för WSAVA (World Small Animal Veterinary Association) med uppdrag att påskynda dess arbete för att skapa en global gemenskap bland veterinärkollegor och att ta upp frågor som påverkar smådjursveterinärer runt om i världen.

Richard Casey har tidigare haft seniora ledarroller hos den brittiska veterinärorganisationen Blue Cross, vilket resulterat i förbättrade kliniska, team- och kommersiella prestationer. Innan dess arbetade han på en annan brittisk veterinärorganisation, PDSA.

WSAVA representerar mer än 200 000 veterinärer genom sina 115 medlemsföreningar och arbetar för att stödja veterinärkåren globalt och för att förbättra standarderna för klinisk vård av sällskapsdjur. Dess kärnaktiviteter inkluderar utvecklingen av WSAVA:s globala riktlinjer inom viktiga områden inom veterinärmedicin, tillsammans med lobbyverksamhet i viktiga frågor som påverkar vård av sällskapsdjur över hela världen. WSAVA har nyligen tillkännagett nya kliniska kommittéer inom områdena onkologi och reproduktionskontroll. De driver också en kampanj för att minska den ojämlikhet som råder när det gäller tillgång till basala veterinärmediciner, något som veterinärer upplever i många regioner i världen.

– När jag först började arbeta inom veterinärvärlden i Storbritannien 2011, inspirerades jag av energin, passionen och känslan av meningsfullhet hos medlemmarna i denna unika gemenskap. Nu är jag ännu mer inspirerad av att se samma energi och passion på global nivå. Det visar att veterinärsektorn verkligen är en global gemenskap – men det är en gemenskap vars medlemmar står inför olika utmaningar, beroende på i vilken region i världen de arbetar. Många kollegor kämpar till exempel för att få tillgång till fortsatt professionell utveckling – och till och med tillgång till de nödvändiga läkemedel de behöver för att behandla sina patienter. Detta måste förändras och WSAVA arbetar hårt för att åstadkomma denna förändring, säger Richard Casey.