Drygt 22 000 insatser för att kontrollera att djurskyddsreglerna följs

Drygt 22 000 insatser för att kontrollera att djurskyddsreglerna följs

Adobe: Littlewolf1989

Under 2021 gjorde länsstyrelserna 22 035 kontrollinsatser. Resultatet visar att de flesta djurhållare följer djurskyddsreglerna, men också att det fortsatt finns brister i ungefär samma utsträckning som tidigare år.

För att kontrollera att djurskyddreglerna följs gör länsstyrelserna och de officiella veterinärerna på slakterierna varje år ett stort antal djurskyddskontroller. Det totala antalet kontrollinsatser minskade med ungefär 12 procent 2021 jämfört med 2019 och beror bland annat på de utmaningar pandemin har medfört för kontrollarbetet.

– Merparten av länen har svarat att de har gjort färre fysiska kontroller under 2021 jämfört med tidigare år, säger Hanna Heyl på Jordbruksverket.

De flesta djurhållare följer djurskyddsreglerna, men statistiken visar att mängden brister ligger på ungefär samma nivå som tidigare år. Att öka efterlevnaden av reglerna är viktigt för både en bättre djurvälfärd och för att bibehålla ett starkt förtroende för den svenska livsmedelsproduktionen. Under året har Jordbruksverket och näringen påbörjat ett närmare arbete med dessa frågor, men effekterna av detta syns ännu inte tydligt i statistiken. Det finns dock mindre förbättringar på några områden exempelvis kopplat till renhet hos grisar.

– De allvarligaste bristerna generellt är brister i hull, tillgång på foder och vatten, djurens renhet, torra och rena liggplatser, samt utebliven veterinärvård. För lantbrukets djur är skötselrelaterade brister vanligast, vilket exempelvis avspeglas genom att djuren eller utrymmena de hålls i inte är tillfredsställande rena. Det finns mer att göra på dessa områden, säger Gunnar Palmqvist på Jordbruksverket.

Ladda ned Nationell djurskyddsrapport 2021 – En redovisning av kontrollmyndigheternas arbete

Läs hela artikeln här https://www.mynewsdesk.com/se/jordbruksverket/pressreleases/drygt-22-000-insatser-i-syfte-att-kontrollera-att-djurskyddsreglerna-foeljs-3177269?utm_campaign=Alert&utm_source=alert&utm_medium=email