Inbjudan att insända forskningssammandrag till Veterinärmötet 2022

Inbjudan att insända forskningssammandrag till Veterinärmötet 2022

Bild: Adobe Clara

Veterinärer och forskare inom veterinärmedicin som deltar på Veterinärmötet, inbjuds härmed av VMR:s sektioner att lämna in sammandrag av forskningsresultat (abstract) till Veterinärmötet 27–29 oktober 2022.

Bidragen kommer att granskas och författarna meddelas under juli månad om bidragen är accepterade för muntlig presentation inom något av sektionsprogrammen. Årets digitala möte kommer inte innehålla några postrar.

Sammandraget kan skrivas på svenska eller engelska och får vara max 350 ord exklusive författarnamn och rubriker. Även redan publicerade forskningsresultat kan accepteras, dock måste hänvisning till tidigare publikation inkluderas.

Mejla ditt bidrag som ett worddokument senast den 15 juni till kongress@svf.se och ange vilken sektion som du anser är relevant för ditt bidrag (djur i forskning, husdjur, häst, smådjur eller veterinär folkhälsa).