Gruppchef, Veterinärmedicinska gruppen

Gruppchef, Veterinärmedicinska gruppen
Läkemedelsverket är en kunskapsintensiv myndighet som erbjuder dig intressanta arbetsuppgifter i en spännande och lärorik miljö. Vi verkar för att läkemedel och övriga produkter inom vårt ansvarsområde är säkra, effektiva och av god kvalitet. Vi bidrar till en bättre folk- och djurhälsa och till utvecklingen av hälso- och sjukvården, den medicinska forskningen och industrin i Sverige och Europa. Vi som arbetar på Läkemedelsverket är stolta över det viktiga uppdrag vi har, och vår arbetsmiljö präglas av generositet, kunskapsspridning och ständigt lärande i vardagen. Vi kan nu erbjuda en intressant och spännande ledarroll och söker dig som inspireras av vårt uppdrag och vill leda, utveckla och skapa goda resultat med helhetssyn, engagemang, mod och målfokus.

Vi hoppas du vill bli gruppchef i vår engagerade och kompetenta veterinärmedicinska grupp! 

Beskrivning av enhet/verksamhet

Verksamhetsområde Användning ansvarar för läkemedelsinformation och läkemedelssäkerhet med användaren i fokus och är uppdelat på fyra enheter, varav en är Enheten för läkemedelssäkerhet. Enheten ansvarar för rapporteringen av misstänkta biverkningar och signalspaning och består av drygt 60 medarbetare. Medarbetarna är uppdelade i tre grupper för humanmedicinska läkemedel samt en grupp för veterinärmedicinska läkemedel.

Gruppen för veterinärmedicin består av sju medarbetare med stor samlad kompetens inom veterinärmedicin och regulatoriskt arbete kopplat till farmakovigilans. Gruppen handlägger inkomna rapporter om misstänkta biverkningar och utför även signalspaning på veterinärmedicinska läkemedel i olika databaser för att kontinuerligt följa upp säkerheten efter ett godkännande. Arbetet syftar till att öka djur- och användarsäkerheten genom tidig identifiering av potentiella säkerhetsproblem, som vid behov utreds vidare för eventuella orsakssamband.

Samarbete sker både inom och mellan enhetens grupper såväl som med flera av Läkemedelsverkets övriga enheter. I gruppens arbetsuppgifter ingår också riktlinjearbete, utbildning, informationsspridning samt deltagande i europeiska och internationella arbetsgrupper avseende läkemedelssäkerhet. Gruppen är involverad i nationell myndighetssamverkan, har regelbunden kontakt med läkemedelsföretag (MAH) och genomför olika typer av extern kommunikation genom till exempel vetenskaplig publicering och interaktion i media vad gäller frågor inom ansvarsområdet.

Arbetsuppgifter

Som gruppchef förväntas du leda, styra och utveckla verksamheten tillsammans med dina medarbetare och i samverkan med enhetens övriga gruppchefer och enhetschef. Du ansvarar för att veterinärgruppen uppnår uppsatta mål och du hanterar resurser, prioriteringar, vägval och strategier på en övergripande nivå. Du har personal-, verksamhets- och budgetansvar och ingår i enhetens ledningsgrupp.

Hela enheten har generellt ett högt ärendeflöde, vilket ställer krav på kontinuerlig och flexibel hantering och du ansvarar för att veterinärgruppens uppgifter utförs i enlighet med regulatoriska krav och tidslinjer. Tillsammans med kollegor arbetar du med att kontinuerligt utveckla arbetssättet inom ansvarsområdet för en fortsatt effektiv verksamhet och ändamålsenliga leveranser. Det kan också bli aktuellt att medverka i interna/externa arbets- och expertgrupper där frågor inom enhetens ansvarsområde behandlas.

Utbildning och erfarenhet

Vi söker dig som har naturvetenskaplig eller medicinsk högskoleutbildning. Du har erfarenhet från djurhälso- och/eller sjukvården. Är du veterinär så är det meriterande. Det är också meriterande med tidigare chefserfarenhet, liksom erfarenhet av läkemedelssäkerhetsfrågor, forskning och arbete på myndighet. Du har också god förmåga att kommunicera på svenska och engelska i både tal och skrift.

Personliga egenskaper

Du som söker är en engagerad person med ett genuint intresse av att leda och utveckla medarbetare och verksamhet. Du har mycket goda ledaregenskaper och förmåga till helhetssyn, och du är bra på att delegera, prioritera och arbeta strukturerat. Arbetet kräver också att du som person är trygg, prestigelös, kommunikativ och har lätt för att skapa och förvalta goda relationer. I ditt ledarskap har du förmågan att leda och driva förändringsarbete.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Sista ansökningsdag: 20 maj 2022

Anställningsform: Tillsvidare

Tillträde: Enligt överenskommelse

Enhet: Läkemedelssäkerhet

Diarienummer: 2.4.1-2022-028750

Vi tillämpar 6 månaders provanställning. Intyg som styrker din ansökan tas med vid intervju.

Vi värdesätter mångfald och välkomnar sökande med olika bakgrund.

Goda förutsättningar för balans i livet är viktigt för oss och vi tillämpar flextid och förmånliga villkor gällande bland annat semester. För att främja ett hållbart arbetsliv erbjuder vi friskvårdsbidrag samt möjlighet till friskvård på arbetstid. I den mån arbetsuppgifterna tillåter kan det finnas möjlighet att delvis arbeta på distans efter överenskommelse med chef

Kontakt

Du är välkommen att kontakta enhetschef, Veronica Arthurson alternativt Karin Sjöström som är veterinär och utredare i gruppen.

Du kan även kontakta de fackliga företrädarna Hanna Bremer, SACO och Pia Wictor, ST vilka finns på telefon 018-17 46 00 eller nås genom e-post fornamn.efternamn@lakemedelsverket.se