Högriskområdet för fågelinfluensa upphävs

Högriskområdet för fågelinfluensa upphävs

Bild: Adobe Ojos de hojalata

Nu upphäver Jordbruksverket, baserat på en riskbedömning från SVA, restriktionerna för alla fjäderfän och fåglar som hålls för privat eller kommersiellt bruk. 

Det innebär att fjäderfä och andra fåglar i fångenskap nu får gå utomhus. Det blir också åter tillåtet att anordna utställningar, tävlingar och liknande arrangemang så som marknader i hela landet.

– Beskedet om upphävandet av högriskområde är efterlängtat, men faran är inte helt över. Viruset finns bland vilda fåglar och vi uppmanar alla som har fåglar att fortsätta vara noga med hygien och smittskydd för att minimera risken att få in smitta i besättningen. Det gäller särskilt om det finns många vattenlevande vilda fåglar eller flyttfågelsträck nära gården. SVA följer läget nationellt och internationellt och publicerar lägesbilder regelbundet. Om situationen förändras kan det bli aktuellt att införa restriktioner igen, säger Katharina Gielen, smittskyddschef på Jordbruksverket.

Läs hela pressmeddelandet här https://www.mynewsdesk.com/se/jordbruksverket/pressreleases/hoegriskomraadet-foer-faagelinfluensa-upphaevs-3178280