Riksdagen uppmanar regeringen att bekämpa hundsmuggling

Riksdagen uppmanar regeringen att bekämpa hundsmuggling

Bild: Adobe Spyrakot

Riksdagen uppmanar nu regeringen att genomföra fem av de 200 djurskyddsförslag som kom in under den allmänna motionstiden förra året. Tre av dessa fem gäller bekämpning av hundsmuggling.

De tre uppmaningarna gäller att göra det möjligt för veterinärer att anmäla om de misstänker att hunden eller andra sällskapsdjur har förts in i landet illegalt, tullen att stoppa fordon för att söka efter gömda hundar och för flera olika myndigheter att genomföra gemensamma åtgärder för att upptäcka och stävja smuggelverksamheten.

De båda andra uppmaningar som riksdagen beslutade att rikta till regeringen är att Sverige ska arbeta för att ett globalt avtal om antibiotika-användning införs och se till att regelefterlevnaden av förbudet mot att kupera svansar följs inom hela EU.

Omkring 200 motioner hade lämnats i olika djurskyddsfrågor under allmänna motionstiden. Bland de som inte bifölls fanns frågor som rörde lösdrift av ungtjurar, burhållning och utsättning av vilda djur för jakt. Hela listan kan läsas här: Djurskydd betänkande H901MJU22

 

Läs hela artikeln här https://tidningen.djurskyddet.se/2022/05/riksdagen-skickar-tre-uppmaningar-till-regeringen-for-att-hindra-hundsmuggling/?fbclid=IwAR1aVP0GrxoheS-Az2GdkNPoKdkDkC1pcteyxDuyJuzm0jGas_VzJMm7RxI