Över 900 ukrainska sällskapsdjur kontrollerade

Över 900 ukrainska sällskapsdjur kontrollerade

För att ukrainska flyktingar med sällskapsdjur ska få sina djur kontrollerade har Jordbruksverket bland annat upprättat tillfälliga veterinärmottagningar vid färjelägena i Nynäshamn (på bilden) och Karlskrona. Foto: Jordbruksverket

Merparten av kontrollerna har lett till beslut om att djuren ska hållas hemisolerade. Syftet är att förhindra spridning av allvarliga sjukdomar som rabies. Rabies har inte förekommit på djur i Sverige sedan 1886.

Jordbruksverket fortsätter prioritera arbetet för att nå ut med information om riskerna och att samtliga ukrainska flyktingar med sällskapsdjur ska kontakta veterinär så snart det är möjligt. För att ukrainska flyktingar med sällskapsdjur ska få sina djur kontrollerade arbetar Jordbruksverket bland annat med följande:

tillfälliga veterinärmottagningar vid färjelägena i Nynäshamn och Karlskrona.
Jordbruksverket bekostar besöket och kontrollen hos veterinär såväl vid gräns som inne i landet.
Jordbruksverket genomför och samordnar informationskampanjer riktade till flyktingar med sällskapsdjur, myndigheter, frivilligorganisationer och allmänhet. Syftet är att få flyktingarna att kontakta veterinär för kontroll.

Mellan fyra och tio procent av flyktingarna med sig sällskapsdjur. Den 10 maj visade Jordbruksverkets statistik att mer än 900 kontroller av ukrainska sällskapsdjur har gjorts. Drygt 175 av kontrollerna har skett vid gräns, antingen på de tillfälliga mottagningarna i Nynäshamn och Karlskrona eller av tullen. Cirka 700 kontroller har gjorts av veterinär inne i landet.

– Det är glädjande att många tar kontakt med veterinär inne i landet. Det visar att vi når ut, och det är fortsatt viktigt att vi får fler flyktingar att kontakta veterinär så snart som möjligt, säger Katharina Gielen, smittskyddschef på Jordbruksverket.

I de flesta fall har beslut om hemisolering under fyra månader fattats, vilket innebär att de allra flesta djur får vara kvar hos sin ägare. Vid beslut om hemisolering av djuret får djurägaren tydliga instruktioner om vad hemisolering innebär, bland annat att djuret inte får komma i kontakt med andra djur eller människor än de som bor i hushållet och att rastning ske i koppel. Dessutom måste djurägaren omedelbart kontakta veterinär om djuret visar tecken på att vara sjukt. Syftet med hemisolering är att minimera riskerna för människor och djur.

Djur som inte kan isoleras i hemmet placeras i isolering under officiell tillsyn i max 4 månader eller till dess att de åter kan bo tillsammans med sina ägare. I dagsläget är 13 djur placerade i officiell isolering.

Läs hela pressmeddelandet här https://www.mynewsdesk.com/se/jordbruksverket/pressreleases/oever-900-kontroller-gjorda-av-ukrainska-djur-positivt-att-allt-fler-kontaktar-veterinaer-3182124