Docent / biträdande professor i invärtes veterinärmedicin

Om tjänsten

Norges biovetenskapliga universitet, Veterinärmedicinska fakulteten, Institutionen för klinisk sällskapsdjursvetenskap, Smådjursenheten bjuder in sökande till en fast heltidsanställning som docent i veterinär internmedicin. Beroende på de sökandes bakgrund kan det erbjudas ett treårigt vikariat som biträdande professor i internmedicin inom veterinärmedicin med behörighet för diplomatstatus. Tjänsten är organiserad inom Invärtesmedicinska enheten vid Universitetsdjursjukhuset – smådjur.

Smådjurs internmedicinska enhet tar emot remissärenden inom alla områden inom internmedicin, inklusive akuta fall som tas in via vår ECC-tjänst. Våra helt nya lokaler belägna i Ås, ett par mil söder om Oslo, har toppmodern toppmodern utrustning, vilket bidrar till den bästa vården för våra patienter – samt utveckling av personlig kompetens och specialistutbildning. Som internist på vårt sjukhus ingår man i ett stort team av veterinär expertis som arbetar tillsammans med specialister inom radiologi, akut- och akutvård, neurologi, kardiologi, kirurgi, anestesi och klinisk patologi.

Den som utses kommer till övervägande del att arbeta med kliniska fall och undervisning relaterad till veterinär klinisk internmedicin vid Universitetsdjursjukhuset – smådjur.

Det kliniska arbetet omfattar såväl remitterade medicinska fall som akutpatienter (överflyttade från vår ECC-tjänst) och patienter på intensivvårdsavdelningen. Undervisningen riktar sig till studenter på olika nivåer inom veterinärutbildningen, veterinärsköterskestudenter och kollegor i praktik- och residenstjänster (för närvarande finns inga invånare inom internmedicin, men vi hoppas kunna starta om detta program inom några år).

I undervisningen ingår föreläsning för veterinär- och veterinärsköterskestudenter på olika nivåer samt handledning av veterinärstudenters masteruppsatser och veterinärsköterskestudenters kandidatuppsatser.

Huvudtyngdpunkterna i tjänsten är kliniskt arbete och klinisk undervisning på golvet. En del av arbetstiden kommer dock att avsättas för forskning, administration och andra icke-kliniska uppgifter. Vidare söker vi en kandidat med god kompetens gällande kommunikation med både ägare, djur, elever och interna såväl som externa kollegor. Dessutom önskar vi att kandidaten bidrar till att optimera lärandeförhållandena för studenter, praktikanter och boende på kliniken.

Huvuduppgifter

 • Huvudsakliga arbetsuppgifter omfattar remitterade internmedicinska fall, inklusive patienter som ses via vår ECC-tjänst
 • Undervisar studenter på grundnivå
 • Handledning av doktorander och boende
 • Forskningsverksamhet
 • Förvaltning

Kompetens

Akademiska kvalifikationer som krävs:

 • Examen i veterinärmedicin och licens att utöva veterinärmedicin i Norge. En framgångsrik kandidat som saknar licens att praktisera i Norge kommer att ges tid att förvärva detta innan han tillträder tjänsten.
 • Expertis inom veterinär klinisk internmedicin (avslutad uppehållstillstånd eller diplomatstatus av ECVIM-CA (IM) /ACVIM (SAIM)).
 • Goda kunskaper i tal och skrift på ett skandinaviskt språk. Goda engelska kunskaper är tillräckliga för särskilt välkvalificerade kandidater.
 • Dokumenterad pedagogisk kompetens med hjälp av en ” undervisningsportfolio ” med beskrivning av.
  • Pedagogisk behörighet, genomgått program på minst 200 timmar samt pedagogisk erfarenhet
  • Erfarenhet av undervisning, pedagogik och handledning
  • Grundläggande pedagogisk färdighet i planering, genomförande, utvärdering och utveckling av undervisning och handledning

Den som inte uppfyller utbildningskraven för anställning vid anställningen ska vara skyldig att uppfylla dem inom två år från anställningen.

Sökande kommer att bedömas av en sakkunnig kommitté enligt Föreskrifter om anställning och befordran i lärar- och forskartjänster § 1-5.

Kvalifikationer som krävs för anställning som docent:

 • Diplomatstatus för ECVIM-CA (IM) / ACVIM (SAIM)

Kvalifikationer som krävs för anställning som biträdande professor:

 • Genomförd ECVIM-CA (IM)/ACVIM (SAIM) (godkänd internmedicinsk hemvist)

Önskade kvalifikationer:

 • Erfarenhet av undervisning på universitetsnivå.
 • Forskningserfarenhet.
 • Vi önskar en kandidat som har tidigare erfarenhet av och god motivation för undervisning och kliniskt arbete inom veterinär internmedicin.

Personliga färdigheter som krävs:

 • Motivation för kliniskt arbete och klinisk undervisning.
 • God samarbets- och kommunikationsförmåga.
 • Positiv attityd, ansvarstagande och lösningsorienterad.
 • Förmåga att arbeta självständigt.

Personlig lämplighet kommer att tillmätas vikt.

Ersättning och ytterligare information

Om en kandidat har avslutat en residency inom veterinär internmedicin, men ännu inte uppnått diplomatstatus, kan ett 3-årigt tillfälligt engagemang upprättas. Tillsvidareansökan inklusive utvärdering ska göras inom 3 år. Tjänsten blir permanent om kandidaten är kvalificerad till ECVIM-CA (IM)/ACVIM (SAIM) diplomatstatus.

Beroende på kvalifikationer placeras tjänsten i statens löneskala positionskod:

 • 1198 Docent (”førstelektor”), löneram 24, lönegrad 68-88 (kr 626.100 – 1.030.100) Tjänsten följer ordinarie meriteringsbestämmelser.
 • 1009 Adjunkt, löneram 25, lönegrad 54-85 (491.200 – 948.900 kr) Tjänsten följer ordinarie meriteringsbestämmelser.

För ytterligare information kontakta Ellen Skancke, tlf. +47 67232327, E-post: ellen.skancke@nmbu.no eller Kristin Paaske Anfinsen: kristin.anfinsen@nmbu.no

Enligt personuppgiftslagen kommer vi härmed att meddela att expertkommitténs betänkande kommer att skickas till alla sökande.

Allmän information till sökande

Ansökan

För att ansöka online för den här lediga tjänsten, vänligen klicka på knappen ‘Ansök om detta jobb’ ovan. Detta leder dig till universitetets webbrekryteringssystem, där du måste registrera ett konto (om du inte redan har gjort det) och logga in innan du fyller i onlineansökningsformuläret.

Sista ansökningsdag: 15.06.2022

Sökande ska även bifoga dokumentation av sin utbildningskompetens, i form av en undervisningsportfölj. Se NMBU:s vägledning för sökande och ledamöter i expertnämnden för dokumentation och bedömning av utbildningskompetens för en tjänst som docent.

Tryckt material som inte kan skickas elektroniskt ska skickas med ytpost till Norges biovitenskapelige universitet, Veterinärmedicinska fakulteten, PO Box 5003, NO-1432 Ås, inom ansökningstiden. Vänligen ange referensnummer 22/01914.

Sökande som bjuds in till en intervju kommer att uppmanas att visa upp verifierade kopior av diplom och intyg.

Om Veterinärmedicinska fakulteten

Veterinärmedicinska fakulteten vid NMBU är landets enda veterinäryrkesutbildning och ger kompetens inom veterinärmedicin och veterinär folkhälsa. Fakulteten utbildar veterinärer, djursköterskor och doktorander i veterinärvetenskap och forskar inom veterinärmedicin och närliggande biomedicinska områden. Vi har 500 studenter och 430 anställda.

Fakulteten består av institutionerna för prekliniska vetenskaper och patologi, parakliniska vetenskaper, produktionsdjurskliniska vetenskaper och sällskapsdjurskliniska vetenskaper. Vi driver även Djursjukhuset som är nära kopplat till vår forskning och utbildning och tar emot patienter från hela landet.

Norges universitet for biovetenskap (NMBU)

NMBU har ett särskilt ansvar för forskning och utbildning som säkrar grunden för kommande generationers liv. Hållbarhet är förankrat i allt vi gör och vi levererar kunskap för livet. NMBU har 1 900 anställda varav cirka 300 doktorander och 6 700 studenter. Universitetet är indelat i sju fakulteter.

NMBU anser att en god arbetsmiljö präglas av mångfald.

Vi uppmuntrar behöriga kandidater att söka oavsett kön, funktionsförmåga, kulturell bakgrund eller om du har stått utanför arbetsmarknaden under en period. Vid behov kommer arbetsplatsanpassningar att göras för personer med funktionsnedsättning. Mer information om NMBU finns på  www.nmbu.no.