Førsteamanuensis innen produksjonsdyrmedisin

Har du lyst å være med å forme morgendagens produksjonsdyrveterinærer?

Om stillingen

Ved NMBU Veterinærhøgskolen, Institutt for produksjonsdyrmedisin, Produksjonsdyrklinikken er det ledig 100% fast stilling som førsteamanuensis i produksjonsdyrmedisin.

Produksjonsdyrklinikken er landets eneste klinikk for produksjonsdyr og har det primære ansvaret for undervisningen i medisin og kirurgi hos storfe, småfe og svin. Hvert år tar klinikken imot flere hundre dyr for undersøkelse, utvidet diagnostikk og behandling innen et bredt spekter av sjukdommer. I undervisningen har vi fokus både på det enkelte dyret og besetningen det kommer fra.

Hos oss får du bli med å forme morgendagens veterinærer og dyrepleiere i nye, topp moderne fasiliteter på Ås, og samtidig jobbe med forskning i et spennende og faglig utfordrende miljø, i samarbeid med kolleger med ulik vitenskapelig og klinisk bakgrunn, dyktige dyrepleiere samt teknikere og engasjerte studenter.

Arbeidsoppgaver

 • Delta i undervisning, undervisningsutvikling, klinisk arbeid, veiledning og formidling. Den som ansettes kan tillegges et spesielt ansvar for undervisning innen sykdommer i bevegelsesapparatet.
 • Drive forskning innen medisin eller kirurgi hos produksjonsdyr (storfe, småfe og gris).
 • Det forutsettes at den som ansettes skal initiere og lede forskningsprosjekter innen relevant fagområde for seksjonen. Dette omfatter både kontakt med aktuelle samarbeidspartnere, søknad om forskningsmidler, prosjektledelse samt veiledning av forskerlinjestudenter og stipendiater.

Kompetanse

Faglige kvalifikasjonskrav

Det kreves:

 • Veterinærmedisinsk utdanning med norsk autorisasjon.
 • Doktorgrad innen tema som er relevant for stillingens oppgaver.
 • Relevant vitenskapelig kompetanse.
 • God kunnskap om og interesse for produksjonsdyrmedisin, spesielt fagområdene medisin og kirurgi.
 • Erfaring og kompetanse innen klinisk arbeid med produksjonsdyr.
 • Erfaring fra undervisning og formidling.
 • God formuleringsevne på engelsk og et skandinavisk språk både muntlig og skriftlig.
 • Dokumentert utdanningsfaglig kompetanse i form av «pedagogisk mappe» med beskrivelse av;
  • Pedagogisk utdanning, gjennomført eget program på min. 200 timer og pedagogisk erfaring
  • Undervisnings-, pedagogisk- og veiledningserfaring
  • Grunnleggende undervisningsferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning.
 • Førerkort klasse B.

De som ikke oppfyller de pedagogiske kravene ved ansettelsen, skal pålegges å oppfylle dem innen to år etter ansettelsen.

Det er ønskelig med:

 • Erfaring med initiering og ledelse av forskningsprosjekter.
 • Internasjonal spesialiststatus (Diplomate) innen et fagområde som er relevant for stillingens arbeidsoppgaver.

For spesielt egnede søkere med Diplomate-status, men uten doktorgrad, kan ansettelse som universitetslektor vurderes, forutsatt at søker kan forventes å avlegge doktorgrad innen rimelig tid etter ansettelse.

Personlige egenskaper:

Det kreves:

 • Interesse og motivasjon for undervisning og undervisningsutvikling.
 • Selvstendig evne og vilje til å initiere, generere og gjennomføre forskningsprosjekter.
 • Evne til å ta initiativ og arbeide systematisk og effektivt, både selvstendig og i team.
 • Gode kommunikasjons- og formidlingsevner.

Lønns- og tilsettingsvilkår og nærmere opplysninger

Stillingen innplasseres i stillingskode 1011 Førsteamanuensis, lønnsramme 24 ltr. 68 – 84 (NOK 636.700 – 935.300) avhengig av kvalifikasjoner. Ansiennitetsopprykk i stillingen.

Stilling som Universitetslektor innplasseres i stillingskode 1009 LR 25 L.tr. 54 – 84 (NOK 501.200 – 935.300).

Nærmere opplysninger ved seksjonsleder Lisbeth Hektoen, tlf: +47 67 23 21 76 / +47 99 70 79 31, eller e-post: lisbeth.hektoen@nmbu.no

I henhold til personopplysningsloven vil vi herved underrette deg om at rapporten fra ekspertutvalget vil bli sendt til alle søkere.

Generell informasjon til søkere

NMBU

Studenter i veterinærbygningen

Slik søker du:

Søknad sendes elektronisk via linken ”Søk stillingen” øverst på denne siden. Legg ved vitnemål og eventuelle attester.

Søknadsfrist: 30.06.22

Søker vedlegger inntil 10 arbeider som etter søkerens vurdering er sentrale i produksjonen. Dersom det i fellesarbeid er vanskelig å identifisere søkerens innsats, må det legges ved en kort redegjørelse om søkerens del av arbeidet.

Søker skal også vedlegge dokumentasjon av sin utdanningsfaglige kompetanse, kalt en pedagogisk mappe. Se NMBUs veileder for søkere og medlemmer i sakkyndig komite for dokumentasjon og vurdering av utdanningsfaglig kompetanse for stilling som førsteamanuensis.

Dokumenter som ikke kan sendes elektronisk sendes i tre eksemplarer med ordinær post merket still.nr. 22/02685 til NMBU, Veterinærhøgskolen, postboks 5003, NO-1432 Ås, innen 30.06.22.

Søkere som innkalles til intervju må kunne fremlegge bekreftede kopier av vitnemål og attester.

Om Veterinærhøgskolen

NMBU Veterinærhøgskolen er landets eneste veterinærfaglige utdanningsinstitusjon og gir kompetanse innen veterinærmedisin og veterinær samfunnsmedisin. Fakultetet utdanner veterinærer, dyrepleiere og doktorander i Veterinærvitenskap og forsker på veterinærmedisin og relaterte biomedisinske fagområder. Vi har 500 studenter og er 430 ansatte.

Fakultetet består av instituttene; Institutt for prekliniske fag og patologi, Institutt for parakliniske fag, Produksjonsdyrmedisin og Sports- og familiedyrmedisin. Vi driver også Dyresykehuset, som er nært knyttet til vår forskning og utdanning, og tar i mot pasienter fra hele landet.

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

NMBU har et særlig ansvar for forskning og utdanning som sikrer livsgrunnlaget for fremtidige generasjoner. Bærekraft er forankret i alt vi gjør og vi leverer kunnskap for livet.

NMBU har 1900 ansatte, hvorav om lag 300 stipendiater, 6700 studenter og er organisert i sju fakulteter.

For NMBU er godt arbeidsmiljø preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du har vært utenfor arbeidslivet en periode. Arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne

Nærmere opplysninger om NMBU finnes på www.nmbu.no

https://www.jobbnorge.no/jobseeker/#/application/apply/228044