Akut brist på personal i djursjukvården

Akut brist på personal i djursjukvården

Liksom förra sommaren är det även i år brist på veterinärer enligt Distriktsveterinärerna. De uppmanar djurägare att förbereda sig på ett ansträngt läge i delar av landet under vissa perioder i sommar. 

Det råder fortsatt brist på veterinärer och annan djursjukvårdspersonal i Sverige vilket innebär utmaningar för hela djursjukvårdsbranschen. För Distriktsveterinärerna kommer sommaren att bli ansträngd för flera mottagningar, där det inte går att lösa bemanningen fullt ut under hela sommarperioden.

– Vi kommer självklart att prioritera akut sjuka djur, och vi kommer att hjälpas åt mellan mottagningar. Samtidigt måste vår personal få möjlighet till vila och återhämtning. Distriktsveterinärerna nås som vanligt på telefon för rådgivning. Däremot har vi mottagningar som inte kan lösa sin bemanning fullt ut under delar av sommaren, säger Hillevi Lindström, chef för Distriktsveterinärerna.

För Distriktsveterinärerna är en extra utmaning att ta över ansvaret för beredskap i områden där privata aktörer tidigare gjort det. Beredskap innebär ansvar för att säkra att djurägare har tillgång till veterinär service dygnets alla timmar. Bara under våren har Jordbruksverket beslutat att Distriktsveterinärerna ska ansvara för beredskapen i distrikten Kalmar och Varberg eftersom det inte varit möjligt att lösa med privata aktörer.

Arbete pågår på flera fronter för att på kort och lång sikt trygga tillgången till djursjukvårdspersonal i Sverige. Det handlar bland annat om den statliga utredning som regeringen tillsatt för en fungerande och hållbar djursjukvård. Jordbruksverket för löpande dialog med Regeringskansliet, myndigheter och bransch för att hitta lösningar.

Läs hela pressmeddelandet här https://www.mynewsdesk.com/se/distriktsveterinaererna/pressreleases/brist-paa-personal-i-djurhaelsovaarden-viktigt-att-djuraegare-foerbereder-sig-infoer-sommaren-3187431