Nytt varningssystem för smittsamma sjukdomar

Nytt varningssystem för smittsamma sjukdomar

Bild: Adobe Oleksandr

Ett varningssystem för smittsamma sjukdomar och verktyg för beslutsfattande ska skapas i det internationella projektet IDAlert, som leds från universiteten i Heidelberg och Umeå. I Sverige deltar även SVA i projektet som finansieras av EU med tio miljoner euro. 

Projektet IDAlert (Infectious Disease decision-support tools and Alert systems) ska pågå i fem år och samlar forskare från 19 olika lärosäten och institut i hela Europa samt Bangladesh.

De deltagande forskarna är ledande experter inom ett brett spektrum av discipliner –epidemiologi, samhällsvetenskap, artificiell intelligens, miljöekonomi, miljö- och klimatvetenskap samt zoonoser. SVA har tilldelats 3,6 miljoner kronor för att bidra med kompetens inom fästingburna infektioner och sjukdomar hos vilda djur under fem år.

IDAlert syftar till att utveckla beslutsstödsverktyg och system som gör det möjligt för beslutsfattare att agera i tid med rätt åtgärder. Projektet kommer att utveckla nya klimat- och hälsoindikatorer, exempelvis för virus som cirkulerar bland vilda fåglar och myggor. 

Projektet ska också ta fram integrerade bedömningar av kostnader, effektivitet, fördelar och politisk lönsamhet för anpassningsåtgärder och strategier för att förbättra klimattåligheten hos hälso- och sjukvårdssystemen i Europa. Slutligen kommer projektet att titta på socioekonomiska aspekter genom att undersöka uppkomsten, överföringen och spridningen av sjukdomsalstrande mikroorganismer och konsekvenserna av klimat- och hälsopolitiken för olika sociala grupper och högriskgrupper samt hur politiken kan bidra till att mildra dessa effekter.

 Läs hela artikeln här https://www.sva.se/aktuellt/pressmeddelanden/sva-deltar-i-projekt-som-ska-larma-om-infektioner-till-foljd-av-andrat-klimat/