Afrikansk svinpest – ett växande hot

Afrikansk svinpest – ett växande hot

Bild: Jordbruksverket

Den allvarliga virussjukdomen afrikansk svinpest (ASF) fortsätter att härja bland grisbesättningar och vildsvin i stora delar av världen. Sverige är fritt från ASF och det är viktigt med fortsatt aktivt arbete för att inte få in smittan i landet.

ASF drabbar både tamgrisar och vildsvin, är dödlig och innebär stort lidande för smittade djur. Människor kan inte smittas – men konsekvenserna av ett utbrott kan bli mycket omfattande för grisnäring, skogsnäring, jakt och friluftsliv. Sveriges produktion och export av griskött skulle kunna drabbas hårt. Informationsinsatser är en viktig del i det förebyggande arbetet.
Jordbruksverket arbetar, utöver informationskampanjer och skyltning på rastplatser, samtidigt för att Sverige ska ha en god beredskap om vi skulle få ett fall av ASF.
– Under våren har vi bland annat genomfört utbildningar med Distriktsveterinärernas insatschefer eftersom de kommer att ha nyckelroller vid ett eventuellt utbrott. Det är avgörande att vi då har god förmåga att bekämpa smittan effektivt. Mycket handlar om att leda insatsen och samordna arbetet mellan olika aktörer från myndigheter, näring och frivilligorganisationer, säger Lotta Hofverberg, chef för smittbekämpningsenheten.

Läs hela artikeln här https://www.mynewsdesk.com/se/jordbruksverket/pressreleases/afrikansk-svinpest-ett-vaexande-hot-viktigt-haalla-sverige-fortsatt-fritt-3189973