Djurskydd livet ut – avlivning och slakt

Djurskydd livet ut – avlivning och slakt

Bild: Adobe froto

Årets djurskyddskonferens kommer att handla om de svåra men viktiga frågorna om när och hur djur kan behöva avlivas och hur vi säkrar ett gott djurskydd vid slakt av djur.

Den 15 november 2022 anordnar Jordbruksverket och Sveriges lantbruksuniversitets vetenskapliga råd för djurskydd en konferens med temat ”Djurskyddet och döden”. Företrädare för ansvariga myndigheter, forskare, veterinärer och branschrepresentanter kommer bland annat att tala om:
• Avlivning: hur och när är det dags att säga hej då?
• Vad säger djurskyddslagen om döden?
• Försöksdjur – måste alla försöksdjur avlivas, eller kan de omplaceras?
• EU och Sverige kommer att få nya slaktregler – vad innebär det? Hur säkrar vi djurskyddet?
• Hur jobbar slakterierna med djurskyddet?
• Hur fasar vi ut koldioxidbedövningen på gris och fisk?

Inbjudan, anmälan och detaljerat program kommer efter sommaren.