Stabil antibiotikaresistens – men undantag finns

Stabil antibiotikaresistens – men undantag finns

Foto: SVA

SVA:s och Folkhälsomyndighetens samlade rapport Swedres-Svarm 2021 visar att försäljningen av antibiotika för djur är stabilt låg. Bakterier som orsakar sjukdom hos djur är oftast känsliga för de antibiotika som används vid behandling. 

Majoriteten av behandlingarna är av enskilda sjuka djur och inte av grupper av djur där endast en del individer är sjuka. Vanligt penicillin utgör nästan 60 procent av försäljningen. Dessutom har försäljningen av antibiotika som är särskilt viktiga för humansjukvården minskat drastiskt.
– Allt detta är tecken på att när antibiotika används, väljs i stor utsträckning produkter med så liten påverkan på resistensläget som möjligt. Veterinärer och djurägare har tagit antibiotikaresistens på allvar och lagt grunden till det goda läget idag, säger Oskar Nilsson, antibiotikaexpert på SVA.
Djurhälsoarbetet och den kloka användningen av antibiotika gör också att förekomsten av resistens bland bakterier från djur under de senaste åren generellt sett har varit stabilt låg.
– Men vi får inte slappna av, för vissa bakterier hos vissa djur försämras läget gradvis och fortsatt arbete för god djurhälsa och mot antibiotikaresistens är därför viktigt. Dessutom har det under de senaste åren varit flera mindre utbrott av resistenta bakterier inom hästsjukvården i Sverige. Utbrotten är tydliga indikationer på behovet av att fortsätta arbetet med smittskydd, vårdhygien och friska djur, fortsätter Oskar Nilsson.

Swedres-Svarm
SVA har sedan 2001 årligen gett ut rapporten Svarm som sammanställer data om försäljning av antibiotika för användning till djur samt resistens bland bakterier från djur och livsmedel i Sverige. Sedan 2003 sker rapporteringen i samarbete med Folkhälsomyndigheten, som sammanställer motsvarande data för människor. Den gemensamma rapporten heter Swedres-Svarm.

Läs hela artikeln här https://via.tt.se/pressmeddelande/antibiotikaresistensen-stabil-hos-djur-undantag-finns?publisherId=2202017&releaseId=3325430