Handledning för veterinärer – Rehabplan häst

Handledning för veterinärer – Rehabplan häst

Bild: Adobe Mani

Anna Bergh, leg. veterinär, forskare och sjukgymnast godkänd av Jordbruksverket, har i samarbete med Agria Djurförsäkring tagit fram två utbildningsfilmer. Syftet är att ge yrkesverksamma veterinärer vägledning i framtagandet av rehabplaner för hästar.

I första filmen går Anna Bergh igenom vad rehabilitering är, varför vi skriver rehabplaner, vad planerna kan innehålla, vad man behöver kunna för att arbeta med rehabilitering på häst, samt olika utvärderings- och behandlingsmetoder.

Den andra filmen erbjuder fördjupning kring vad en längre rehabiliteringsplan är och kan innehålla. Anna Bergh tar även upp begreppet funktionsdiagnos, samt går djupare in på olika former av utvärdering och behandling.

Rehabiliteringsplan och hästförsäkring

För att hästägaren ska få ersättning för rehabilitering krävs att veterinären eller den av Jordbruksverket godkända sjukgymnasten har gjort en rehabiliteringsplan. I planen anges vilken sorts rehabilitering som ska utföras, vem som ska utföra den, inom vilken tidsram och när veterinären vill följa upp rehabiliteringen.

Försäkringen ersätter rehabilitering som utförs på klinik eller rehabcenter. Agria ersätter även om en person från kliniken eller rehabcentret utför rehabilitering hemma hos hästen.

Se filmerna på https://www.agria.se/hast/artiklar/halsa-och-friskvard/for-veterinarer-veterinarmedicinsk-rehabiliteringsplan/