Är döden en viktig del av djurskyddet?

Är döden en viktig del av djurskyddet?

Bild: Adobe Fotoimpressionen

Hur kan avlivning och slakt förenas med djurskyddslagens syfte om att främja djurvälfärd och respekt för djur? Temat för Djurskyddskonferensen den 15 november är ”Djurskyddet och döden”.

Jordbruksverket och SLU:s vetenskapliga råd för djurskydd arrangerar konferensen. Forskare, företrädare för myndigheter och djurhälsoorganisationer samt branschrepresentanter kommer att tala om djurskyddsfrågor vid avlivning och slakt.

– För att hindra att djur utsätts för onödigt lidande är avlivning av djur ibland en viktig del av ett gott djurskydd. Döden är en svår men viktig fråga oavsett vad vi har djuren till och i år har vi därför valt att fokusera på frågor som rör avlivning och slakt av djur, säger Helena Elofsson, djurskyddschef på Jordbruksverket. Vi hoppas att många ska vara med i dessa viktiga diskussioner.

Exempel på frågor under konferensen är:

  • När är döden det bästa djurskyddet för ett älskat sällskapsdjur?
  • Måste alla försöksdjur avlivas efter försöken?
  • Kameraövervakning på slakterier – varför är den frågan under utredning?
  • Kan och bör koldioxidbedövning på gris och fisk fasas ut?

 

Anmäl dig här!

Djurskyddskonferensen 2022 är digital.

Läs mer om programmet, ta del av praktisk information och anmäl dig.