Trikiner påvisade hos björn och vildsvin

Trikiner påvisade hos björn och vildsvin

Bild: Adobe WildMedia

Trikiner hos björn har inte påvisats sedan 2016. Inom loppet av en och en halv vecka har SVA hittat trikiner hos både björn och vildsvin. Det var det andra fyndet i år av trikiner hos vildsvin.

Björnen som var skjuten i Strömsunds kommun i Jämtland var en ung hona. Köttet innehöll cirka 37 trikinlarver per gram kött. Trikiner har inte tidigare påvisats hos björn i detta område. Vildsvinet med trikiner var en gylta på 65 kg som hade skjutits i Tranemo kommun i Västra Götaland. Provet innehöll många larver, 92 per gram kött. Tidigare i år har ytterligare ett vildsvin i Sverige varit positivt på trikintest.

– Detta visar hur viktigt det är att trikintesta kött från vildsvin och björn även om vi inte hittar så många positiva fall per år, säger Eva Osterman Lind, veterinär på SVA:s parasitlaboratorium.

Trikinlarver från både björnen och vildsvinet är nu på väg till Europeiska referenslaboratoriet för parasiter i Rom för artbestämning. Vildsvin kan ha flera olika arter av trikiner. I Sverige har vi påvisat fyra arter, varav Trichinella nativa är den enda art som hittats hos björn. Det som är speciellt med Trichinella nativa är att larverna kan överleva i flera år i minusgrader.

Läs mer här Trikiner hos vildsvin och andra vilda djur