Ledarhunden fyller en viktig funktion för gravt synskadade människors möjlighet att bli delaktiga i samhället. MFD undersöker nu möjligheten att knyta till sig en veterinär på deltid som vill vara med och bygga upp myndighetens verksamhet kring djurskydd och djurhälsa. I veterinärens uppgifter ingår främst att göra bedömningar av veterinära hälsointyg, vid behov ha kontakt med veterinärkliniker eller djursjukhus samt ge råd till MFD:s medarbetare som stödjer ekipagen. En ytterligare uppgift blir att bidra med veterinärmedicinsk kompetens och bedömning i myndighetsbeslut som rör ekipagen. Vid några tillfällen per år kommer veterinären att träffa nya hundar och förare i anslutning till att ekipagen är färdigutbildade. Då genomförs en enklare hälsoundersökning av hundarna och veterinären kommer att informera om förebyggande djurhälsa och djurvård. Myndighetsveterinären kommer i övrigt inte arbeta kliniskt med hundarna.

Vi vill få kontakt med dig som är erfaren veterinär och har jobbat med hundar. Du får också gärna ha erfarenhet av myndighetsutövning i veterinära frågor.

Vi förutsätter att du har ett genuint intresse för interaktion mellan hund och människa och är nyfiken på eller har erfarenhet av arbete med tjänstehundar.

Vill du veta mer?

Läs mer om ledarhundar på MFD:s webbplats, www.mfd.se/ledarhundar. Det går också bra att ringa Malin Ekman Aldén på telefon 08-600 84 13.

Mejla din intresseanmälan till info@mfd.se senast den 16 mars 2024.

Om MFD och ledarhundsverksamheten

Myndigheten för delaktighet (MFD) är en statlig myndighet med uppgift att bidra till genomförandet av den nationella funktionshinderspolitiken.

Den 1 april 2024 blir MFD huvudman för den statliga ledarhundsverksamheten. Det innebär att myndigheten får ansvar för de cirka 260 ledarhundsekipage, hundar och förare, som finns runtom i Sverige. I ansvaret ingår de myndighetsutövande uppgifter som regleras i lagen (2023:692) om dispositionsrätt till ledarhund samt det ansvar som följer av djurskyddslagen (2018:1192).