kurskalendarium

Svenska och internationella kurser 2021

Juni

1-2/6
PRAKTISK ULTRALYDS- UNDERSØGELSE
– ABDOMEN PÅ HUND
Plats: E-vet, VeterinærBranchens KompetenceCenter, Haderslev
Språk: Engelska
Arr: E-vet
Info: https://e-vet.plan2learn.dk/

3/6
PRAKTISK ULTRALYDS- UNDERSØGELSE
– HJERTET PÅ HUND
Plats: E-vet, VeterinærBranchens KompetenceCenter, Haderslev
Språk: Engelska
Arr: E-vet
Info: https://e-vet.plan2learn.dk/

11-12/6
DEPURATION OG DENTAL RØNTGEN
Plats: E-vet, VeterinærBranchens KompetenceCenter, Haderslev
Språk: Norska
Arr: E-vet
Info: https://e-vet.plan2learn.dk/

Juli

24/8-26/8
Grundkurs i läkemedelshantering.
Delvis inspelad kurs med frågestund efter.
Språk: svenska
Arr: Vetabolaget
Info: https://vetabolaget.se/kurser/hast-d8d9-gklh-grundkurs-i-lakemedelshantering-online/5357/ 

September 

1/9 – 13/10 – ECG Essentials in Small Animal Practice, Online
In English
Arr: AniCura Continuing Education (ACE)
Info: https://invajo.com/l/PhR210JfvC

3/9
Lilla Hovslagardagen
Plats: Westbergs Hovsjukvård & Smedja, Hällby, Kolbäck
Arr: Vetabolaget
Info: https://
vetabolaget.se/kurser/lilla-hovslagardagen/5103/

3-4/9
Ultraljud häst – distala extremiteter
Plats: Halmstad
Arr: Vetabolaget AB
Info: https://vetabolaget.se/kurser/ultraljud-hast-distala-extremiteter/5367/

8/9
ANÆSTESI – KOMPLIKATIONER, AKUT- OG VÆSKETERAPI
Plats: E-vet, VeterinærBranchens KompetenceCenter, Haderslev
Språk: Danska
Arr: E-vet
Info: https://e-vet.plan2learn.dk/

9/9
ANÆSTESI – DEN GERIATRISKE PATIENT
Plats: E-vet, VeterinærBranchens KompetenceCenter, Haderslev
Språk: Danska
Arr: E-vet
Info: https://e-vet.plan2learn.dk/

14/9 – 28/10 – 21
Diagnostic Imaging for the Emergency Patient, Online
In English
Arr: AniCura Continuing Education (ACE)
Info: https://invajo.com/l/Ql2wjwEsK7

15-16/9
ORTOPÆDKIRURGI – HOFTE- OG KNÆLIDELSER
Plats: E-vet, VeterinærBranchens KompetenceCenter, Haderslev
Språk: Danska
Arr: E-vet
Info: https://e-vet.plan2learn.dk/

15-16/9
Hållbart chefskap – 2 dagars workshop
Plats: Nova Park, Knivsta
Arr: Vetabolaget
Info: https://vetabolaget.se/kurser/hallbart-chefskap-2-dagars-workshop/5100/

16/9 – 18/9 – 21
INTERNAL MEDICINE WITH A FOCUS ON LABRATORY DIAGNOSTICS, Online
In English
Arr: AniCura Continuing Education (ACE)
Info: https://invajo.com/l/cAz7dvY0p3

17-18/9
Equine Wound Program, Part 1
Plats: Clarion Hotel, Arlanda
Arr: Vetabolaget
Info: https://vetabolaget.se/kurser/equine-wound-program-part-1/5114/

18-19/9
Datortomografi skalle, ortopedi, thorax och abdomen, smådjur – bas
Plats: Evidensia Södra Djursjukhuset, Kungens Kurva, Stockholm
Arr: Vetabolaget/IVC Evidensia
Info: https://vetabolaget.se/kurser/datortomografi-skalle-ortopedi-thorax-och-abdomen-smadjur-bas/5363/

22/9
Stresshantering för mig, mål för förändring
Plats: Livestreamad, 5 kvällar
Arr: Vetabolaget
Info: https://vetabolaget.se/kurser/stresshantering-for-mig-mal-for-forandring/5123/

22-23/9
IMPROVE YOUR EQUINE DENTISTRY
Plats: E-vet, VeterinærBranchens KompetenceCenter, Haderslev
Språk: Engelska
Arr: E-vet
Info: https://e-vet.plan2learn.dk/

23-24/9
Akut bukkirurgi
Plats: Uppsala
Arr: Vetabolaget
Info: https://vetabolaget.se/kurser/akut-bukkirurgi/5362/

30/9-1/10
Reproduktion, hund och katt, del 2
Plats: Livestreamad
Arr: Vetabolaget
Info: https://vetabolaget.se/kurser/reproduktion-hund-och-katt-del-2/5382/

Oktober

2-3/10
Röntgenteknik avancerad, smådjur
Plats: Evidensia Södra Djursjukhuset, Kungens Kurva, Stockholm
Arr: Vetabolaget/IVC Evidensia
Info: https://vetabolaget.se/kurser/rontgenteknik-avancerad-smadjur/5414/

7-8/10
Dermatologi steg 1
Plats: Livestreamad
Arr: Vetabolaget
Info: https://vetabolaget.se/kurser/dermatologi-steg-1/5377/

7-8/10
Kurs i röntgenteknik
Plats: Online
Arr: Vet Imaging Academy
Info: https://www.vetimagingacademy.com/rntgenteknik

13-14/10
TOTAL INTRAVENØS ANÆSTESI (TIVA)
Plats: E-vet, VeterinærBranchens KompetenceCenter, Haderslev
Språk: Danska
Arr: E-vet
Info: https://e-vet.plan2learn.dk/

13-15/10
Röntgendiagnostik för smådjurspraktiker
Plats: Göteborg
Arr: Vetabolaget
Info: https://vetabolaget.se/kurser/rontgendiagnostik-for-smadjurspraktiker/5359/

16-17/10
Ultraljud smådjur, grundläggande buk
Plats: Uppsala
Arr: Vetabolaget
Info: https://vetabolaget.se/kurser/ultraljud-smadjur-grundlaggande-buk/5378/

21-22/10
Systematisk EKG diagnostik och behandling – hur kan jag känna mig säkrare?
Plats: Livestreamad
Arr: Vetabolaget
Info: https://vetabolaget.se/kurser/systematisk-ekg-diagnostik-och-behandling-hur-kan-jag-kanna-mig-sakrare-livestreamad/5361/

November

2/11
Lösningsfokuserat arbetssätt – 4 kurskvällar
Plats: Livestreamad
Arr: Vetabolaget
Info: https://vetabolaget.se/kurser/losningsfokuserat-arbetssatt-4-kurstillfallen/5437/

10-11/11
CT-kurs med fördjupning i bildtolkning
Plats: Såstaholms Herrgård, Norra Stockholm
Arr: Vet Imaging Academy
Info: https://www.vetimagingacademy.com/ct-kurs

11-12/11
Avancerad mjukdelskirurgi
Plats: Uppsala
Arr: Vetabolaget
Info: https://vetabolaget.se/kurser/avancerad-mjukdelskirurgi/5375/

18-19/11
Immunologiska sjukdomar hos hund och katt
Plats: Arlanda, Stockholm
Arr: Vetabolaget
Info: https://vetabolaget.se/kurser/immunologiska-sjukdomar-hos-hund-och-katt/5376/

December 

2-3/12
Anestesiologi fortsättning hund och katt, för DSS och djurvårdare nivå 3
Plats: Livestreamad
Arr: Vetabolaget
Info: https://vetabolaget.se/kurser/anestesiologi-fortsattning-hund-och-katt-for-dss-och-djurvardare-niva-3/5360/

Januari 

19-20/1 2022
Hur hanterar jag min energinivå som chef? Arbetsmiljö och arbetsrätt med Gröna Arbetsgivare.
Plats: Livestreamad
Arr: Vetabolaget
Info: https://vetabolaget.se/kurser/hur-hanterar-jag-min-energiniva-som-chef-arbetsmiljo-och-arbetsratt-med-grona-arbetsgivare/5358/

Februari

10-11/2 2022
Critical care of the equine adult and neonate
Plats: Arlanda, Stockholm
Språk: Engelska
Arr: Vetabolaget
Info: https://vetabolaget.se/kurser/critical-care-of-the-equine-adult-and-neonate/5374/

Mars

SAVE THE DATE
4 – 6 mars 2022 går nästa Nordic Equine Veterinary Congress av stapeln.
Mer information kommer efter sommaren.

Maj

SAVE THE DATE
Vetadagarna 14-15 maj 2022
Varmt välkomna!
Mer info kommer i höst.
https://vetabolaget.se/

Fler internationella kurser hittar du på

VET AGENDA:
www.vetagenda.com

BRITISH SMALL ANIMAL VETERINARY ASSOCIATION:
www.bsava.com

EUROPEAN SCHOOL FOR ADVANCED VETERINARY STUDIES:
www.esavs.org, www.esavs-master.org, www.esavs-certificate.org

THE BRITISH EQUINE VETERINARY ASSOCIATION (HÄSTVETERINÄRKURSER):
www.beva.org.uk/news-and-events/beva-courses

WORLD VETERINARY ASSOCIATION (WVA) CONTINUING EDUCATION PORTAL:
www.wva.wcea.education

Lägg in en kurs i vårt kalendarium

Har du en kurs som du vill publicera i kurskalendariet? Fyll i information enligt nedan i formuläret. Kursen publiceras även i nästa möjliga nummer av Svensk Veterinärtidning under Kurskalendarium. Publiceringen är gratis.

Datum
Namn/rubrik på kursen/kongressen
Ort där kursen/kongressen hålls
Vem som är arrangör
En hemsidesadress, e-post eller telefonnummer för de som vill ha mer information.