Sverige

2019

Vecka 15

8/4
Interaktivt fallseminarium, Malmö
Arr: Boehringer Ingelheim
Info: https://BIAH.nemtilmeld.dk/ 

10/4
Interaktivt fallseminarium, Sundsvall
Arr: Boehringer Ingelheim
Info: https://BIAH.nemtilmeld.dk/ 

11-12/4
Reproduktion hund & katt, del 1, Knivsta
Arr: VeTA-bolaget
Info: www.vetabolaget.se

Vecka 17

26-27/4
Ophthalmology for the small animal practitioner
– A practical, in-depth approach, Arlanda
Arr: Swevet
Info: www.swevet.se

Vecka 18

4-5/5
Fördjupad praktisk kurs i röntgen, häst, Uppsala
Arr: VeTA-bolaget
Info: www.vetabolaget.se

5-8/5
Mock Exam
Ort: Halmstad
Arr: Accesia
Info: http://academy.accesia.se/courses@Booking.html?Kurser_id=77

Vecka 19

9/5
Framgångsrik sårbehandling på häst, Uppsala
Arr: Swevet
Info: www.swevet.se

9-10/5
Ultraljud grundläkkande ekokardiografi, Göteborg
Arr: VeTA-bolaget
Info: www.vetabolaget.se

9-10/5
Rabbit and Rodent Dentistry
Ort: Halmstad
Arr: Accesia
Info: http://academy.accesia.se/courses@Booking.html?Kurser_id=85

Vecka 20

16-17/5
Fåglar, Uppsala
Arr: Swevet
Info: www.swevet.se

16-17/5

Kurs i ARTIFICIELL INSEMINATION FÅR
Arr: SLU, Uppsala
Info: www.slu.se

17-18/5
Samtalsmetodik för personal inom djursjukvården, Sandöverken, Höga kusten
Arr: ChangeAble
Info: http://changeable.se/aktuellt-1.html

17-19/5
Skalpellen kurs i ortopediska trauman, Ystad saltsjöbad
Arr: Skalpellen
Info: www.skalpellen.se

Vecka 21

23-24/5
Akut bukkirurgi, Uppsala
Arr: VeTA-bolaget
Info: www.vetabolaget.se

24-25/9
Sports Horse Medicine & Orthopaedics, Strömsholm
Arr: VetPD
Info: 
https://www.vetpd.com/courses/course-details/sports-horse-medicine-and-orthopaedics-a-2-day-practical-course-sep-2019-495

Vecka 22

27-29/5
Extraktionskurs I
Ort: Halmstad
Arr: Accesia
Info: http://academy.accesia.se/courses@Booking.html?Kurser_id=34

27-28/5
Respiratory problems in small animals, Uppsala
Arr: Swevet i samarbete  med UDS
Info: www.swevet.se


Vecka 24

10-14/6
Dentistry I
Ort: Halmstad
Arr: Accesia
Info: http://academy.accesia.se/courses@Booking.html?Kurser_id=78

Vecka 25

17-19/6
Restoration – Komposit
Ort: Halmstad
Arr: Accesia
Info: http://academy.accesia.se/courses@Booking.html?Kurser_id=79

 

Vecka 26

25-27/6
Oral Medicin – Diagnostik
Ort: Halmstad
Arr: Accesia
Info: http://academy.accesia.se/courses@Booking.html?Kurser_id=88

28-30/6
Oral Kirurgi – Rekonstruktion/Plastik
Ort: Halmstad
Arr: Accesia
Info: http://academy.accesia.se/courses@Booking.html?Kurser_id=88

Vecka 36

3-5/9
Oral Kirurgi – Trauma
Ort: Halmstad
Arr: Accesia
Info: http://academy.accesia.se/courses@Booking.html?Kurser_id=80

6-8/9
Oral Kirurgi – Onkologi
Ort: Halmstad
Arr: Accesia
Info:  http://academy.accesia.se/courses@Booking.html?Kurser_id=91

 

Vecka 37

10-12/9
Ortodonti I
Ort: Halmstad
Arr: Accesia
Info: http://academy.accesia.se/courses@Booking.html?Kurser_id=92

13-14/9
Odontologi/extraktioner, Varberg
Höstmöte/årsmöte, ”Komplikationer till extraktioner och hur man åtgärdar dessa”
Arr: Svenska Sällskapet för Djurtandvård
Info: https://www.ssdt.se/

Vecka 40

3-5/10
Aktuella undersöknings- och behandlingsrutiner för smådjursklinikern, Uppsala
Arr: VeTA-bolaget
Info: www.vetabolaget.se

Vecka 41

8-9/10
Vårdhygien (med möjlighet till Certifiering dag 3), Göteborg
Arr: VeTA-bolaget
Info: www.vetabolaget.se

12-13/10
Ultraljud smådjur, grundläggande buk, Uppsala
Arr: VeTA-bolaget
Info: www.vetabolaget.se

Vecka 42

16-17/10
Internal medicine with focus on diagnostics, Jönköping, Sweden
In Swedish
Arr: AniCura
Info: https://sv-se.invajo.com/event/anicuracontinuingeducation/kliniskmedicinskdiagnostik

16-17/10
Klinisk Medicinsk Diagnostik, Jönköping
Arr: AniCura
Info: https://sv-se.invajo.com/event/anicuracontinuingeducation/kliniskmedicinskdiagnostik

18-19/10
Feline Neurology Bootcamp
Arr: Jamaren
Info: www.jamaren.se

Vecka 43

21-23/10
The Drill in Endo-, Perio & Resto
Arr: Accesia
Info: http://academy.accesia.se/courses@Booking.html?Kurser_id=81

22-23/10
Onkologi hund och katt, grund, Uppsala
Arr: VeTA-bolaget
Info: www.vetabolaget.se

25-26/10
Muscle Conditions – Diagnostics, Therapeutic Strategies & Prevention, Helsingborg
Arr: VetPD
Info: https://www.vetpd.com/courses/course-details/muscle-conditions-oct-2019

Vecka 44

28-30/10
Feline Dentistry I
Ort: Halmstad
Arr: Accesia
Info: http://academy.accesia.se/courses@Booking.html?Kurser_id=82

Vecka 45

4-5/11
Avancerad mjukdelskirurgi, Uppsala
Arr: VeTA-bolaget
Info: www.vetabolaget.se

Vecka 46

12-13/11
Diagnostik och behandling av sår, hund och katt, fördjupning, Göteborg
Arr: VeTA-bolaget
Info: www.vetabolaget.se

15-16/11
Immunologiska sjukdomar hos hund och katt, Knivsta
Arr: VeTA-bolaget
Info: www.vetabolaget.se

Vecka 47

18-19/11
Endokrina sjukdomar, hund och katt, del 2, Uppsala/Sthlm
Arr: VeTA-bolaget
Info: www.vetabolaget.se

18-22/11
Dentistry II
Ort: Halmstad
Arr: Accesia
Info: http://academy.accesia.se/courses@Booking.html?Kurser_id=83

21-22/11
Ultraljud smådjur fördjupning, Göteborg
Arr: VeTA-bolaget
Info: www.vetabolaget.se

Vecka 48

25-27/11
Extraktionskurs I
Ort: Halmstad
Arr: Accesia
Info: http://academy.accesia.se/courses@Booking.html?Kurser_id=87

3-4/12
Rekonstruktiv kirurgi, Halmstad
Arr: VeTA-bolaget
Info: www.vetabolaget.se

5-6/12
Systematisk EKG diagnostik och behandling – hur kan jag känna mig säkrare?, Knivsta
Arr: VeTA-bolaget
Info: www.vetabolaget.se


Vecka 51

16-17/12
Radiologi II
Ort: Halmstad
Arr: Accesia
Info: http://academy.accesia.se/courses@Booking.html?Kurser_id=90

Internationella

2019

Vecka 15

11-14/4
Pediatry in dog & cats, Antalya
Arr: KLIVET
Info: http://www.klivet2019.org/en

12/4

HALTHED- UNDERSØGELSE OG DIAGNOSTIK PÅ HUND, Haderslev, Denmark
In Danish
Arr:VeterinærBranchens KompetenceCenter hos E-Vet A/S
Info: https://evet.dk/kurser/kurser/halthed-unders%C3%B8gelse-og-diagnostik-p%C3%A5-hund

Vecka 17

27-30/4
World Veterinary Association Congress, San José. Costa Rica
Info: https://wvac2019.com/index_eng.html

Vecka 18

3-4/5
KIRURGISK EKSTRAKTION OG ORALE ANALGESIER, Haderslev, Denmark
In Danish
Arr: VetPD
Info: https://evet.dk/kurser/kurser/kirurgisk-ekstraktion-og-orale-analgesier-3

Vecka 18

3-4/5
Feline Inspiration Days, Copenhagen, Denmark
(In English)
Arr: Boehringer Ingelheim
Info: www.boehringer-ingelheim.dk

Vecka 19

7/5
ANÆSTESI– KOMPLIKATIONER OG AKUTBEREDSKAB, Roskilde, Denmark
In Danish
Arr: E-Vet
Info: https://evet.dk/kurser/kurser/an%C3%A6stesi-komplikationer-og-akutberedskab-1

9-10/5
DERMATOLOGI, MINDRE HUSDYR, Haderslev, Denmark
In Danish
Arr: E-Vet
Info: https://evet.dk/kurser/kurser/dermatologi-mindre-husdyr

Vecka 20

14/5
HOVPROBLEMER– BESKÆRING OG BESLAG, Haderslev, Denmark
In Danish
Arr: E-Vet
Info: https://evet.dk/kurser/kurser/hovproblemer-besk%C3%A6ring-og-beslag

Vecka 21

24/5
Introduction to TPLO, Viul, Hønefoss, Norge
Arr: Jan F. Andersen A/S
Info: https://jfa.no/kursoversikt/

23-24/5
RABBITS IN THE MODERNSMALL ANIMAL CLINIC, Haderslev, Denmark
In English
Arr: E-Vet
Info: https://evet.dk/kurser/kurser/rabbits-in-the-modern-small-animal-clinic

Vecka 22

28/5
WOUND MANAGEMENT AND BANDAGING, Haderslev, Denmark
In English
Arr: E-Vet
Info: https://evet.dk/kurser/kurser/wound-management-and-bandaging

1-2/6
Reptilkurs for dyrepleiere, Viul, Hønefoss, Norge (In English)
Arr: Jan F. Andersen A/S
Info: https://jfa.no/kursoversikt/

Vecka 23

6-7/6
Practical Surgical Techniques, Denmark
Arr: International Veterinary Academy
Info: www.improveinternational.com/nordics

Vecka 24

13-14/6
Rubrik:Equine Sinonasal and Dentistry Course, Taastrup, Denmark
Arr: Swevet
Info: www.swevet.se

13-14/5
IMPROVE YOUR EQUINE DENTISTRY, Haderslev, Denmark
In English
Arr: E-Vet
Info:https://evet.dk/kurser/kurser/improve-your-equine-dentistry

Vecka 25

18/6
SMERTER HOS SMÅDYR– SYMPTOMER, VURDERING OG BEHANDLING, Haderslev, Denmark
In Danish
Arr: E-Vet
Info: https://evet.dk/kurser/smerter-hos-sm%C3%A5dyr-symptomer-vurdering-og-behandling

20-21/6

TOTAL INTRAVENØS ANÆSTESI (TIVA), Haderslev, Denmark
In Danish
Arr: E-Vet
Info: https://evet.dk/kurser/kurser/total-intraven%C3%B8s-an%C3%A6stesi-tiva-2

Vecka 36

7/9
Tannröntgen smådyr, Viul, Hønefoss, Norge
In English
Arr: Jan F. Andersen A/S
Info: https://jfa.no/kursoversikt/

8/9
Tannröntgen smådyr, Viul, Hønefoss, Norge
In English
Arr: Jan F. Andersen A/S
Info: https://jfa.no/kursoversikt/

Vecka 37

9-10/9-19
Odontology II, Målöv, Copenhagen, Denmark
In English
Arr: AniCura
Info: www.anicuragroup.com/ACE

11-12/9-19
Odontology III, Målöv, Copenhagen, Denmark
In English
Arr: AniCura
Info: www.anicuragroup.com/ACE

Vecka 40

1/10
Skin Reconstruction, Denmark
Arr: International Veterinary Academy
Info: www.improveinternational.com/nordics

4-5/10
Introduction to Advanced Surgical Dental Extraction Techniques (incl. MITR, MTE & Segmentation; max. 18 vets) Oslo, Norway
Arr: VetPD
Info: https://www.vetpd.com/courses/course-details/equine-dental-extractions-a-2-day-practical-course-oct-2019

Vecka 42

19-20/10
Advanced surgical dental extractions, Viul, Hønefoss, Norge
In English
Arr: Jan F. Andersen A/S
Info: https://jfa.no/kursoversikt/

Vecka 43

26-27/10
Ultralyd abdomen hund/katt, trinn 2, Viul, Hønefoss, Norge
In Norweigan
Arr: Jan F. Andersen A/S
Info: https://jfa.no/kursoversikt/

Vecka 44

29-30/10
Flexible Endoscopy, Denmark
Arr: International Veterinary Academy
Info: www.improveinternational.com/nordics


Vecka 45

9-10/11
Beyond Basics: Modern Diagnostic & Therapeutic Techniques in Dentistry, Helsinki, Finland
Arr: VetPd
Info: https://www.vetpd.com/courses/course-details/advanced-diagno-and-tx-techniques-in-equine-dentistry-nov-2019

Vecka 47

22-24/11
Basic endodontics, Viul, Hønefoss, Norge
In English
Arr: Jan F. Andersen A/S
Info: https://jfa.no/kursoversikt/

Vecka 48

28-29/10
Introduction to Small Animal Ultrasound, Denmark
Arr: International Veterinary Academy
Info: www.improveinternational.com/nordics

29-30/11
Internal Medicine Challenges for Advanced Practitioners, Arhus, Denmark
Details & Registration: https://www.vetpd.com/courses/course-details/internal-medicine-challenges-nov-2019

Vecka 50

11-13/12
Tannmedisin basiskurs hund og katt for dyrepleiere, Viul, Hønefoss, Norge
In English
Arr: Jan F. Andersen A/S
Info: https://jfa.no/kursoversikt/

Fler internationella kurser hittar du på

VET AGENDA:
www.vetagenda.com

BRITISH SMALL ANIMAL VETERINARY ASSOCIATION:
www.bsava.com

EUROPEAN SCHOOL FOR ADVANCED VETERINARY STUDIES:
www.esavs.org, www.esavs-master.org, www.esavs-certificate.org

THE BRITISH EQUINE VETERINARY ASSOCIATION (HÄSTVETERINÄRKURSER):
www.beva.org.uk/news-and-events/beva-courses

WORLD VETERINARY ASSOCIATION (WVA) CONTINUING EDUCATION PORTAL:
www.wva.wcea.education

Kurs

Har du en kurs som du vill publicera i kurskalendariet? Fyll i information enligt nedan i formuläret. Kursen publiceras även i nästa möjliga nummer av Svensk Veterinärtidning under Kurskalendarium. Publiceringen är gratis.

Datum
Namn/rubrik på kursen/kongressen
Ort där kursen/kongressen hålls
Vem som är arrangör
En hemsidesadress, e-post eller telefonnummer för de som vill ha mer information.